/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 25 Κasım Yüce Şehit Merküryus

25 Κasım Yüce Şehit Merküryus

 

Yüce Şehit Merküryus

 

Asya’nın bir ilinde, gizlice Hristiyanlığa geçmiş bir İskitlinin oğlu olarak dünyaya geldi. Ebeveynleri gibi o da Mesih’in gizli bir takipçisi oldu. İmparator Desius döneminde Roma ordusunda lejyonerdi. Bir sefer sırasında kendisine görünen bir melek, ona bir kılıç verip savaşa Mesih’in yardımına güvenerek girmesini söyledi. Merküryus muharebeye dalıp düşman hattını tek başına geçti ve barbarların lideri Rigas’a ulaşıp onu öldürdü. Liderlerinin ölümü üzerine barbarlar dağıldı ve zafer Roma ordusunun oldu.

Onun bu kahramanlıklarını duyan İmparator, Merküryus’u sarayda görevlendirdi. Sarayın zevkleri ve ödülleriyle uyuşan Merküsyus, Kral Mesih’e olan görevlerini unuttu. Ona savaşta kullandığı kılıcı veren Melek bir gece yine görünüp Merküryus’a Mesih’in ona bağışladığı, yaklaşmakta olan şehadet muharebesinin sembolü olan kılıcı hatırlattı.Aklı başına gelen Merküryus ertesi gün tanrılara adak adamayı reddetti. İmapartorun huzuruna çağrıldığında gözüpek bir şekilde Mesih’e imanını açıkladı ve görev nişanelerini yırtıp attı. Hapse atıldı ve acımasız işkencelere maruz kaldı. Bunların hepsini, ona yeniden görünen Melek’in verdiği teselli ve cesaretle, huzur ve neşeye karşıladı. Uzun işkencelerden sonra Kapadokya’daki Kayseri’de, 25 yaşında başı vuruldu. (-259)

 

Çeviren: Sinan

 

25 Κasım  Yüce Şehit Merküryus