/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 28 Ocak. Saygıdeğer Babamız Efrem

28 Ocak. Saygıdeğer Babamız Efrem

28 Ocak. Saygıdeğer Babamız Suriyeli Efrem

28 Ocak. Saygıdeğer Babamız Suriyeli Efrem

(306-373)

Efrem, (Süryanice Afrim) 306 yıllarına doğru Mezopotamya’da bulunan Nisibe’ de (günümüzde Midyat yakınlarındaki Nusaybin) doğdu. Babası Abnil tanrısının kahiniydi; daha genç bir delikanlıyken Hıristiyanlığa duyduğu sempati yüzünden evden kovuldu. Nisibe episkoposunun yanında bir yer buldu. Episkopos Yakup onun eğitimini üstlendi.

28 (18?) yaşında vaftiz olan Efrem bir süre Amida’ da (Diyarbakır) da ikamet etti. Daha sonra kendisine manastır yaşamını seçti. Büyük Aziz Vasil’ in yanına Kapadokya’daki Kayseri “ye gitti. Pers kralı II. Sapor Mezopotamya’daki Hıristiyanlara karşı çok şiddetli bir kıyım uyguluyordu. Efrem manastırdan çıkarak Hıristiyanlara maddi yardım yapmaya koştu. Galiba tam o sırada “diyakoz” lakabını aldı. Çünkü ancak o sırada görevini gerçekten yerine getirmiş oluyordu.

Nisibe 363 yılında Perslerin eline geçti. Efrem o sırada Edessa’ daydı (Urfa). Edessa Roma imparatorluğunun Osroen eyaletinin başkenti idi.

Efrem bir yandan vazediyor, bir yandan da kitap yazıyordu. Efrem Kutsal Kitabın yaklaşık tümünün yorumunu yapmıştı. Süryaniler şürden hoşlandıkları için Efrem vazetmek için şiirden yararlandı. Hıristiyanlık inancı ve İsa’nın giz dolu yaşamı üzerine sayısız ilahi yazdı. Ona “Kutsal Ruh’un Gitarası” dendi. Tüm yaşamını Kilise’nin uğruna yazı yazarak, dua ederek ve yoksulluk içinde geçirdi.

Papa XV. Benediktus onu Aziz Hieronimus’ a eşit kılacaktır. Efrem kendisini çevreleyen halka mısralarla vazederdi. Hıristiyanlığın gerçek anlamını dile getiren  iyi bir eğitmendi. Haziran 373 yılında öldü. Nissa’ lı aziz Gregorius onu “Evrenin Doktoru” ilan etti. Süryani Kilise’sinde Ariyanizme karşı Hıristiyanlığı en iyi şekilde savunmuş biri olarak kabul edilir.

Apolytikion. Ton 8.

Sel gibi akan gözyaşlarınla kurak çölü işledin ve derin inleyişlerinle emeklerinin yüz kat meyve vermesini sağladın ve tüm dünyada mucizelerinle parlayarak bir ışık oldun: Saygıdeğer Baba Efrem, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya yalvar.

Kontakion. Ton 2.

Saygıdeğer Efrem, sürekli yargı saatini düşünerek pişmanlık gözyaşları döktün. Yaptıklarınla gerçek bir eylem öğretmeni oldun. Bu nedenle, evrensel Baba, miskinleri tövbe için canlandırmaktasın.

 Κaynak:www.meryemana.net

28 Ocak. Saygıdeğer Babamız  Efrem