/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 29 Nisan İki Aziz Elçi: Jason ile Sosipater

29 Nisan İki Aziz Elçi: Jason ile Sosipater

29 Nisan İki Aziz Elçi: Jason ile Sosipater

                                          

Her iki aziz de Aziz Elçi Pavlus’un öğrencisiydi. Aziz Elçi Pavlus onlardan “Emektaşım Timoteyus, soydaşlarımdan Lukyus, Yason ve Sosipater size selam ederler” diye adları geçtiği üzere Romalılara yazdığı mektubunda bahsetmişti (Romalılar 16:21). Yason tıpkı Aziz Elçi Pavlus gibi Kilikya’daki Tarsus’ta doğmuş ve sonra o şehrin piskoposu olmuştu. Sosipater ise Yunanistan’da yer alan Ahaya’daki Patras’ta doğmuş ve sonra Iconium’un (bugünkü Konya) piskoposu olmuştu. Yıllar boyunca cemaatlerine büyük bir imanla hizmet ettikten sonra bu iki elçi de birlikte, İncil’i ilk defa vaaz edecekleri Korfu’ya yolculuk ettiler. Adanın komutanı şiddetli şekilde onlara karşı geldiyse de o öldükten sonra tahta geçen yeni kral Tanrı’nın mucizesiyle Mesih inancını benimsedi ve Sebastian adıyla vaftiz oldu. Yason ile Sosipater Korfu’da kalarak özgürce İncil’i vaaz etmeye devam ettiler ve ihtiyar bir yaşta ölünceye dek Kilise’ye hizmet ettiler. Korfu’daki birinci yüzyıldan kalma antik bir kilisede bu azizlerin isminin geçtiği bir kitabe bulunmaktadır.

29 Nisan İki Aziz Elçi: Jason ile Sosipater