/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 30 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havariler, Silas, Silvanus, Kreskens, Epenetus ve Andronikus

30 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havariler, Silas, Silvanus, Kreskens, Epenetus ve Andronikus

30 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havariler, Silas, Silvanus, Kreskens, Epenetus ve Andronikus

 

30 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havariler, Silas, Silvanus, Kreskens, Epenetus ve Andronikus


Aziz Silas, Havari Pavlus’un arkadaşı ve görev ortağıydı (Bakınız Elçilerin İşleri 15). Korint Piskoposu oldu ve barış içinde uyudu. Aziz Silvanus Selanik Piskoposu oldu ve barış içinde uyudu. Aziz Kreskens Kadıköy Piskoposu oldu ve Havari Pavlus ondan 2. Timoteos 4: 10’da bahsetmiştir. Aziz Epenetus, Havari Pavlus tarafından Romalılar 16: 5’te övülmüştür (…Asya İli’nden Mesih’e ilk iman eden sevgili kardeşim Epenetus…) ve Kartaca Piskoposu olmuştur. Aziz Andronikus ve iş ortağı Azize Yunya 17 Mayıs’ta ayrıca anılmaktadırlar.

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

30 Temmuz Yetmişlerden Aziz Havariler, Silas, Silvanus, Kreskens, Epenetus ve Andronikus