/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 30 Temmuz Babil Piskoposu, Şehit Ruhani Polihronius ve Onun Beraberindekiler

30 Temmuz Babil Piskoposu, Şehit Ruhani Polihronius ve Onun Beraberindekiler

 30 Temmuz Babil Piskoposu, Şehit Ruhani Polihronius ve Onun Beraberindekiler

30 Temmuz Babil Piskoposu, Şehit Ruhani Polihronius ve Onun Beraberindekiler

“İmparator Dekius Babil’i fethettiğinde, Polihronius’u, beraberinde üç papazı, iki diyakonu ve vaftizli iki prensi (Eudin ve Senis) tutukladı. Polihronius İmparatorun önünde hiç konuşmayıp sükûnetini korudu, onun yerine iki papazdan biri olan Aziz Parmenius hepsi adına konuştu. İmparator Piskoposu ve diğer ruhbanları İran’a, Kordoba şehrine sürdü ve orada balta ile başlarını kestirtti. Prensleri de kendisiyle beraber Roma’ya götürttü, önce yabani hayvanlara attı sonra da kılıçla katletti. Hepsi 251 yılında onurla acı çektiler.” (Prologue) (251)

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

30 Temmuz Babil Piskoposu, Şehit Ruhani Polihronius ve Onun Beraberindekiler