/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 19 Ekim. Kutsal Peygamber Yoel ve kutsal Şehit Varus

19 Ekim. Kutsal Peygamber Yoel ve kutsal Şehit Varus

19 Ekim. Kutsal Peygamber Yoel ve kutsal Şehit Varus  

Varus, Maksimiyanus yönetiminde 304 senesinde iman mücadelesi verdi. Yoel, Ruben oymağındandı, Batuel’in oğluydu ve M.Ö. 818-750 arasında yaşadı. Peygamberlik kitabı üç bölüme ayrılmıştır ve Yoel, Küçük Peygamberler arasında ikinci sıradadır.

Apolytikion. Ton 4.

Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sayesinde çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça etti: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion Ton 1

Tanrı’nın görkemini ruhta gördüğün için gerçekten O’nun tanrısal tasarısını önceden bildin; çünkü şöyle dedin: ‘Tanrı’nın Ruhu O’na inanan tüm insanların üzerine dökülüyor’ ki O, yeryüzünden doğanlara bir kul suretinde göründü ve seni sonsuza kadar mucizevî kıldı, ey Yoel, Tanrı’yı gören.

 

19 Ekim. Kutsal Peygamber Yoel ve kutsal Şehit Varus