/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 31 Ekim. Yetmişlerden kutsal Elçiler

31 Ekim. Yetmişlerden kutsal Elçiler

31 Ekim. Yetmişlerden kutsal Elçiler

Stakis, Apelles, Ambliyas, Urban, Narkisus ve Aristobulos ve kutsal şehit Epimahos

Bu Elçilerden Stakis, Elçi Andreas tarafından piskoposluk rütbesine atanıp Bizans’ın ilk piskoposu oldu. Sürüsüne 16 yıl çobanlık yaptı ve daha sonra Rabde dinlendi. Geleneğe göre Apelles, Herakliya piskoposu oldu ve huzur içinde öldü. Ambliyas ve Urban ilk çağrılmış Elçi olan Andreas tarafından atandılar: Ambliya, Odissopolis; Urban da Makedonya’daki bir şehrin piskoposu oldu. Her ikisi de putperestlerce katletildi. Narkisus, Atina piskoposu atandı ve şehit olarak öldü. Aristobulos, adı bilinmeyen bir şehrin piskoposuydu. Tanrısal Elçi Pavlus; Stakis, Ambliyas, Urban ve Narkisus’tan söz etmiştir (Romalılar 16, 8.9.11). Şehit Epimahos Mısırlıydı ve Pelusyon Dağı yakınında çilekeş bir yaşam sürdü. Dekyus döneminde İskenderiye’ye indi ve vali Apelliyanos tarafından tutuklanıp 251 yılında şehit olarak öldü.

Apolytikia. Elçiler. Ton 3.

Kutsal Elçiler, ruhlarımıza günahların affını bağışlaması için merhametli Tanrı’ya dualarla aracılık edin.

Şehit. Ton 4.

Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sayesinde çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça etti: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 8.

Tamamen kutsal Ruh’un değerli hazineleri ve yüceliğin Güneşinin ışınları olan bilge Elçiler Stakis, Apelles, Ambliyas, Urban, Narkisus ve Aristobulos’u ilahiler söyleyip layıkıyla övelim; onları ki Tanrı’nın kayrası bir araya toplamıştı.

 

31 Ekim. Yetmişlerden kutsal Elçiler