/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 4 Ηaziran Konst/olis’in Başpsikoposu Aziz Metrofanes

4 Ηaziran Konst/olis’in Başpsikoposu Aziz Metrofanes

4 Ηaziran Konst/olis’in  Başpsikoposu Aziz  Metrofanes

 

Aziz Metrofanes pagan bir ailede doğmuş olsa da, sonradan ailesiyle birlikte Hıristiyan olup Roma’daki zulümden Byzantion’a kaçan babası Dometios sayesinde doğru inancı benimsedi. Dometios önce peder oldu ve bir zaman sonra da Byzantion Piskoposu olarak hizmet etme şerefine nail oldu. Dometios öldükten sonra büyük oğlu Probus, Probus öldükten sonra ise Metrofanes piskoposluk hizmetini devraldı. Metrophanes’in piskoposluk yaptığı sırada Büyük Konstantin Byzantion’u Roma İmparatorluğu’nun yeni başkenti haline getirmişti. Piskopos 325’te Birinci Ekümenik Konsül’e yaşından ve rahatsızlığından ötürü kendisi katılamayacağı için temsilci gönderecekti, fakat Metrofanes’i babası gibi seven İmparator Konstantin tüm konsülü hasta yatağındaki piskoposu ziyarete teşvik etti. Bu ziyaretten on gün sonra ise azizimiz Tanrı’nın huzuruna kavuştu (325).

 

 

 

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/june.html )

 

4 Ηaziran Konst/olis’in  Başpsikoposu Aziz  Metrofanes