/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 4 Aralık Saygıdeğer Babamız Şamlı Yuhanna

4 Aralık Saygıdeğer Babamız Şamlı Yuhanna

Şamlı Yuhanna, Kosmas

Yuhanna, Şam’da (Suriye) zengin ve dindar anne-babanın oğlu olarak doğmuştu. Babası Sergiyos’un evlat edindiği Kozmas (14 Ekim) ile birlikte büyüdü ve yine Kozmas adında, bazı Araplar tarafından İtalya’da esir alınan ve babası tarafından kurtarılmış bir keşişin öğrencisi oldu. Döneminin büyük bir filozofu ve aydınlatıcısı haline geldi. Halifeler (Muhammed’in soyundan gelenler) tarafından danışmanlık rütbesiyle onurlandırıldı; ancak kısa süre sonra bu işi bırakıp Kutsal Savas manastırında çilekeş yaşamı sürmeye başladı ve orada papaz atandı. Yazdığı yazılarla ikona kırıcılar İzavriyan Leo ve Konstantin Kopronimus’a karşı cesurca mücadele etti. Yeteneğinden ve sözlerinin güzelliğinden dolayı ona ‘Chryssoroas’ (altın akan) adı verildi ki bu unvan aynı zamanda Şam yakınında akan nehrin de adıydı. Ortodoks inancı düzgün bir şekilde gözler önüne serdiğinden sistematiğin başlatıcısı ve skolâstik tanrıbilimin babasıydı. Toplamda 84 yıl yaşayıp 760 yılında huzur içinde öldü. Tanrıbilimsel yazıları arasında şiir ve düzyazı şeklinde yazılmış ilahileri ve bal tadındaki şarkıları, Mesih’in Kilisesini süslemektedir. 

Apolytikio

Çilekeş. Ton 8.

Sen Ortodoksluğun rehberi, dindarlık ve saygı öğretmeni, dünyanın aydınlatıcısı, keşişlerin Tanrı tarafından esinlenmiş güzel süsüsün. Ey bilge Yuhanna, herkesi öğretilerinle aydınlattın. Sen Ruh’un arpısın. Ruhlarımızın kurtuluşu için Tanrımız Mesih’e dualarla aracılık et.

Kontakio

Çilekeş.

Biz inananlar yüce ve saygın ilahi yazarı, Kilise’nin eğiticisi ve ışığı, onun düşmanlarının karşıtı Yuhanna’ya övgü ilahileri söyleyelim; çünkü Rabbin Çarmıhını yüklenerek sapkınlıkların tüm hatalarını yok etti ve Tanrı huzurunda gayretli bir aracı olarak herkese suçların affını bağışlıyor.

 

4 Aralık Saygıdeğer Babamız Şamlı Yuhanna