/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 6 Eylül Başmelek Mikail’in Kolose’deki (Hone / Honaz, Denizli) Mucizesinin Anması

6 Eylül Başmelek Mikail’in Kolose’deki (Hone / Honaz, Denizli) Mucizesinin Anması

6 Eylül Başmelek Mikail’in Kolose’deki (Hone / Honaz, Denizli) Mucizesinin Anması

 

Firigya’daki Kolose’de, Başmelek Mikail’e adanmış bir ayazma (kutsal su kaynağı) ve kilise vardı. Kötü niyetli paganlar iki tane nehrin akış yönünü değiştirdi ki kiliseyi su bassın. Ancak Başmelek göründü, beraberinde bir deprem getirerek bölgeyi salladı ve bir yarık açtı, sular da kiliseye dokunmadan oraya doldu. Bu olaydan sonra da bölge artık Kolose değil, Yunanca’da ‘Huniler’ anlamına gelen ‘Hone’ ismiyle anılmaya başlandı. (4. yy)

 

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

 

 

 

 

 

 

6 Eylül Başmelek Mikail’in Kolose’deki (Hone / Honaz, Denizli) Mucizesinin Anması