/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 7 Eylül Yetmişlerden Aziz Havariler Evodos ve Onisiforos

7 Eylül Yetmişlerden Aziz Havariler Evodos ve Onisiforos

7 Eylül Yetmişlerden Aziz Havariler Evodos ve Onisiforos

 

Aziz Evodos’tan (ya da Evodios) Antakyalı Aziz İgnatios bahsetmektedir. Havari Pavlus’un bir öğrencisiydi ve ondan sonra Antakya’nın piskoposu oldu. Öyle söyleniyor ki Kilise’nin üyelerini ‘Hıristiyanlar’ diye adlandırmayı ilk olarak Evodos yapmıştır. İmparator Vespasian’ın Antakya ziyareti esnasında şehit edilmiştir.
Aziz Onisiforos’tan ise Havari Pavlus, Timoteos’a olan ikinci mektubunda dost ve yardımcı olarak bahsetmektedir. Küçük Asya’daki Kolofon’da (Bugün İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan kent) piskopos oldu ve Mesih için şehit oldu.

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Eylül Yetmişlerden Aziz Havariler Evodos ve Onisiforos