/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 20 Ekim. Kutsal yüce Şehit Artemiyos ve Kefalenya

20 Ekim. Kutsal yüce Şehit Artemiyos ve Kefalenya

20 Ekim. Kutsal yüce Şehit Artemiyos ve Kefalenya  

adasının yeni çilekeşi olan saygıdeğer ve Tanrı tanığı babamız Gerasimos

 

Artemiyos, Büyük Konstantin döneminde yaşadı ve onun tarafından İskenderiye valisi atandı. Daha sonra Asilzade rütbesiyle onurlandırıldı. Hristiyanları cezalandırmakta olan Dinden Çıkmış Yulyan’ın yönetiminde 361 senesinde kesin bir yüreklilikle Yulyan’ın dönekliğini kınadı. Bu nedenle birçok işkenceye maruz kaldıktan sonra kafası kesildi. Gerasimos doğuştan Moralıydı ve Demetrios ile Kali’nin oğlu olup onlar tarafından dindar bir şekilde yetiştirildi ve kutsal yazıların eğitimini aldı. Memleketinden ayrılıp çeşitli yerleri gezdikten sonra Kefalenya’ya ulaştı. Orada eski bir kiliseyi onarıp çevresine bir rahibe manastırı inşa etti ki Omala denen bir yerde bugüne kadar varlığını sürdürmüştür. Burada çilekeş yaşamını 1579’da tamamladı. Bozulmadan kalan kutsal emanetleri kutsama için inanlılara gösterilmektedir.

Apolytikia: Şehit. Ton 4.

Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sayesinde çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça etti: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Aziz. Ton 1.

Ortodoksluğun bir galibi ve tende melek olan, bizlere yeni açıklanmış, Tanrı tanığı mucize yapıcı tanrısal Gerasimos’u biz inanlılar övelim. Çünkü Tanrı’dan durmadan akan şifa armağanını layıkıyla aldı. Hastalara güç veriyor ve iblislerin egemenliğindekileri iyileştiriyor. Ve böylece onu onurlandıranlar için bir şifa kaynağıdır. Kontakion Ton 2 Şimdi hepimiz toplanalım ve dindar ve taçlanmış Şehit Artemiyos’u, Şehitler arasında en büyük olanı ve mucize vericilerin en cömertini, düşmana karşı zafer hatırasını kaldırmış olanı yaraşır şekilde ilahilerle övelim; çünkü hepimiz için Rabbe dua ediyor.

Kontakion Ton 3

Kefalonya şimdi tüm Ortodoks Hristiyan topluluklarını, Ortodoksluğun övüncü ve görkemi olan tanrısal ve yüce Gerasimos’u, gerçekten onun kurtarıcısı ve zafer sahibi olanı, onu düşmanın tüm kötülüklerinden koruyanı kutsal şükran ilahileriyle övmeye çağır.

 

20 Ekim. Kutsal yüce Şehit Artemiyos ve Kefalenya