/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 8 Ekim. Saygıdeğer annemiz Pelagiya

8 Ekim. Saygıdeğer annemiz Pelagiya

8 Ekim. Saygıdeğer annemiz Pelagiya  

Antakyalıydı ve yaklaşık 284 senesinde yaşadı. Önceleri putperestti ve ahlaksız bir yaşam sürdü. Ancak din eğitimi aldıktan ve Nonus isimli bir piskopos tarafından vaftiz edildikten sonra Zeytin Dağı’na gitti ve yaşamının geri kalan kısmını orada kutsallıkla geçirip huzur içinde öldü.

Apolytikion. Ton 8.

Tanrı’nın sureti sende bozulmadan korundu, ey Anne; çünkü çarmıhı yüklendin ve Mesih’i izledin ve geçici olduğu için bedeni hor görmeyi ve ölümsüz olan ruhu korumayı eylemlerinle bize öğrettin. Bu nedenle, ey Kutsal Pelagiya, ruhun Meleklerle seviniyor.

Kontakion. Tone 2. Seeking things on high.

Eylemlerinin tamamen affedilmesi için Yaratıcıya yalvarırken bedenini oruçlar, gece nöbetleri ve dualarla yıprattın. Ey Anne, isteğini gerçekten elde ettin ve günahtan dönme yolunu gösterdin.

 

8 Ekim. Saygıdeğer annemiz Pelagiya