/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 16 Eylül İskoçya’nın Aydınlatıcısı, Aziz Ninian

16 Eylül İskoçya’nın Aydınlatıcısı, Aziz Ninian

16 Eylül İskoçya’nın Aydınlatıcısı, Aziz Ninian

 

                                     
O, Britanya adalarının ilk azizlerinden ve büyük misyonerlerinden biridir. 360 yılları civarında Britanya’da doğdu. Bölgenin büyük kısmının pagan olmasına rağmen Aziz Ninian’ın ailesi Hıristiyan’dı. Gençken Roma’ya yolculuk etti ve orada çilecili mücadeleyi öğrenip eğitim alarak birkaç yıl geçirdi. Roma’da ruhbanlığa girdi ve 400 yıları civarında misyonerlik için Britanya’ya gönderildi. Dönüş yolunda muhakkak ki Aziz Tourslu Martin ile tanıştı, çünkü Whithorn’daki katedralde dâhil olmak üzere kurduğu birçok kilise onun adını taşıyordu. Birkaç manastır kurdu ve buralarda hem Hıristiyan olan hemşerilerine vaaz verdi hem de diğer Britanyalıları İman’a getirdi. Bugünkü İskoçya’nın yerlileri ve aynı zamanda katı bir halk olan Piktler’den de birçok kişiyi Mesih’te imana getirdi. Whithorn’da, 432 yılında barış içinde uyudu.

 

 

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

 

16 Eylül İskoçya’nın Aydınlatıcısı, Aziz Ninian