/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / Kutsal Şehit Bonifas

Kutsal Şehit Bonifas

Kutsal Şehit Bonifas

 

19 Aralık. Kutsal Şehit Bonifas

Yaklaşık 200 yılında Diyokletyan döneminde senatör rütbesinden Aglayis isimli Romalı bir kadının kölesi olarak yaşadı. Kutsal Şehitlerin kalıntılarını kutsanma aracı olarak getirmeleri için Aglayis tarafından Doğuya gönderildi. Şaka amacıyla ona kendine ait kutsal emanetleri getireceğini söyledi. Bazı köle arkadaşlarıyla birlikte, Kutsalların o zamanlar çok acı çektiği Kilikya’ya gitti ve vali tarafından tutuklandı. Mesih’i cesaretle ikrar ettiği için şehit olarak öldü ve köle arkadaşları ondan geriye kalan kutsal emanetleri getirdiklerinde hanımına verdiği sözü tutmuş oldu.

Apolytikion. Ton 4.
Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sonucunda çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlıklarını parçaladı: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 4
Ey Kutsal, senin uğruna yakında bir Bakireden doğacak olana kendini lekesiz bir kurban olarak sunmayı seçtin; ey tamamen ünlü ve taç sahibi bilge Bonifas.

 

 

Kutsal Şehit Bonifas