/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 18 Mart Mucize Yapıcı Aziz Ananiyas (Aninus)

18 Mart Mucize Yapıcı Aziz Ananiyas (Aninus)

18 Mart Mucize Yapıcı Aziz Ananiyas (Aninus)

 

 “Halkedon’da (şimdiki Kadıköy) doğmuştu ve Zakay gibi kısa boylu olmasına rağmen ruhta ve imanda büyüktü. On beş yaşındayken bu dünyayı kendine yasakladı ve Fırat Nehri yakınındaki küçük bir kulübeye yerleşip günahlarının karşılığını ödedi ve önceleri öğretmeni Mayum ile birlikte ve onun ölümünden sonra da tek başına Tanrı’ya dua etti. Dualarının gücüyle boş bir kuyuya su doldurdu, çeşitli acılar çeken hastaları iyileştirdi ve vahşi hayvanları terbiye etti. Ona hizmet eden terbiye edilmiş bir aslan vardı. Uzaklarda yaşananları sezgiyle anlayabiliyordu. Hırsızlar ondan uzakta bir sütunda yaşayan Pioniyus ismindeki bir çilekeşe saldırdıklarında onu o kadar çok dövdüler ki o da onları yargıca şikâyet etmek için sütundan inmeyi düşündü. Aziz Aninus onun bu niyetini ruhunda sezinleyip ona aslanı aracılığıyla bir mektup yolladı ve ondan bu niyetinden vazgeçmesini, ona saldıranları affedip çilekeş yaşamına devam etmesini istedi. Sözle anlatılamayacak kadar cömertti. Yeni Sezariye piskoposu nehirden su taşımasını kolaylaştırmak için ona bir eşek hediye etti; ancak eşeği ona yoksulluktan sızlanan bir adama verdi. Piskopos ona ikinci bir eşek gönderdi; ancak bu eşeği de başkalarına verdi Sonra piskopos ona üçüncü bir eşek gönderdi; ama bu eşeğin onun olmayacağını, sadece sutaşıma hizmeti yapacağını ve sonra iade edileceğini söyledi. Aziz Aninus ölümü sırasında Musa, Harun ve Or’un ona gelip şöyle dediklerini duydu: ‘Aninus, Rab seni çağırıyor. Kalk ve bizimle gel’. Öğrencilerine bunu söyleyip ruhunu bu kadar sadık bir şekilde hizmet sunduğu Rabbine teslim etti. Dünyevi yaşamı sona erdiğinde 110 yaşındaydı”

 

18 Mart Mucize Yapıcı Aziz Ananiyas (Aninus)