/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 16 Ocak. Kutsal ve tümden övülmüş Elçi Petrus’un değerli Zincirlerine saygı

16 Ocak. Kutsal ve tümden övülmüş Elçi Petrus’un değerli Zincirlerine saygı

 

16 Ocak. Kutsal ve tümden övülmüş Elçi Petrus’un değerli Zincirlerine saygı

16 Ocak. Kutsal ve tümden övülmüş Elçi Petrus’un değerli Zincirlerine saygı

Yahudilerin kralı ve Büyük Hirodes’in soyundan olan Hirodes Agripa, Mesih’in Kilisesine hiddetlenerek 43 yılında İncilci Yuhanna’nın kardeşi Yakup’u Yeruşalim’de öldürttü. Bunun Yahudileri memnun ettiğini görünce Petrus’u da tutuklayıp hapse attı; öyle ki yasaya göre Pesah bayramı geçince onu da halkı hoşnut edecek şekilde kurban etsin. Ancak bağları bir Melek yardımıyla mucizevi bir şekilde gevşetilen Elçi hapisten kurtuldu (Elçilerin İşleri 12:1-19). Bu bağlar, yani Elçinin bağlandığı zincirler, onun pek kutsal bedeniyle temastan dolayı ona imanla yaklaşanlar için kutsayıcı ve iyileştirici bir kayra kazandı. Zincirler Hristiyanların eline geçti ve dindar Krallar tarafından Konstantinopolis’e götürülüp inanlıların kutsanması amacıyla onlara her yıl saygı gösterilmesi için bir bayram günü belirlendi.

Bu tür şeylerin mucizeler gerçekleştirdiğine ve şifa verdiğine Kutsal Yazılar tanıklık etmektedir: Efes’teki Hristiyanlar Pavlus’a o kadar büyük saygı göstermişlerdir ki onun mendilini ve önlüğünü büyük dindarlıkla alarak onlar aracılığıyla hastalıkları iyileştirmişlerdir. Onun tenine değmiş mendiller ve önlük, hastalara getirilmiş ve onların hastalıkları sona ermiştir (Elçilerin İşleri 19:13). Yalnızca bir şekilde kutsal kişilerin bedenine yakın olmuş giysiler değil, onların gölgesi bile aynı şifa eylemlerini gerçekleştirmiştir. Bunu gören insanlar hastalarını yataklara ve sedyelere yatırıp Petrus geçtiğinde onun gölgesi hastalardan birinin üzerine düşsün diye onları anayollara taşımışlardır (Elçilerin İşleri 5:15). Ortodoks Kilisesi bu olaydan sadece kutsal emanetlere değil, kutsal kişilere ait giysilere de saygı ve bağlılık gösterilmesi gerektiğini öğrenmiştir.

Şarap ve zeytinyağı serbesttir.

Apolytikion. Ton 4.

Roma’dan ayrılmayıp kuşandığın zincirlerle aramızda yaşamaya geldin, Elçilerin ilk taht sahibi. Zincirlerine saygı gösterirken imanla yalvarıyoruz: Tanrı’ya yakarışların sayesinde bizlere O’nun yüce merhametini bağışla.

Kontakion. Ton 2.

Kaya olan Mesih, Öğrencilerin ilk taht sahibini, iman kayasını yüceltiyor; çünkü herkesi Petrus’un değerli Zincirlerinin harikalarını kutlamaya çağırıyor ve günahların affını bağışlıyor.

 

16 Ocak. Kutsal ve tümden övülmüş Elçi Petrus’un değerli Zincirlerine saygı