/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 4 Ocak Yetmiş Elçinin Hatırlanması ve Sicilya’daki Kukumos’un başpapazı Aziz Theoktistos

4 Ocak Yetmiş Elçinin Hatırlanması ve Sicilya’daki Kukumos’un başpapazı Aziz Theoktistos

Yetmiş Elçinin Hatırlanması ve Sicilya’daki Kukumos’un başpapazı Aziz Theoktistos

Yetmiş Elçinin Hatırlanması ve Sicilya’daki Kukumos’un başpapazı Aziz Theoktistos

Apolytikion (Ön Bayram ve Elçiler).
Ton 3.

Ey kutsal Elçiler, ruhlarımıza günahların affını bağışlaması için merhametli Tanrı’ya dualarla aracılık edin.

Kontakion. Ton 2.

İnananlar, esinlenmiş ilahilerle Mesih’in Yetmiş öğrencisinin topluluğunu övüp kutlayalım; çünkü hepimiz bölünmemiş bir Üçlü Birliğe tapmayı onlar aracılığıyla öğrendik ve onlar tanrısal İnancın ışıkları olarak bizimleler.

 

Yetmişlerin atanması

 Bu olaylardan sonra Rab yetmiş kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer, kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. 2Onlara şöyle dedi: «Ürün bol, ama işçi az. Bu nedenle, ürünün sahibi olan Rab’be yalvarın da, ürününü kaldıracak işçiler göndersin. 3Haydi gidin! İşte, kurtların arasına kuzular gibi gönderiyorum sizi. 4Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. 5Hangi eve girerseniz, önce, `Bu eve esenlik olsun!’ deyin. 6Orada esenliksever biri varsa, dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak; yoksa, size dönecektir. 7Girdiğiniz evde kalın, size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi kendi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. 8«Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse, önünüze konulanı yiyin. 9Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine, `Tanrı’nınEgemenliği size yaklaştı’ deyin. 1011Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse, o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin: `Kentinizde ayaklarımıza yapışan tozu bile size karşı siliyoruz. Yine de şunu bilin ki, Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı.’ 12Size şunu söyleyeyim, yargı günü Sodom kentinin hali o kentin halinden daha dayanılır olacak.  13«Vay haline, ey Horazin! Vay haline, ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda’da yapılmış olsaydı, onlar çoktan çulla örtünüp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. 14Ama yargı günü Sur ve Sayda’nın hali sizinkinden daha dayanılır olacak. 15Ya sen, ey Kefernahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, sen ta ölüler diyarına ineceksin! 16«Sizi dinleyen, beni dinlemiş olur; sizi reddeden, beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur.» 17Yetmişler sevinç içinde döndüler. «Rab» dediler, «senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor.» 18İsa onlara şöyle dedi: «Şeytan’ın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. 19Ben size, yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. 20Bununla birlikte, ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin, adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin.» 21O anda İsa Kutsal Ruh’un etkisiyle coşarak şöyle dedi: «Baba, göğün ve yerin Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet Baba, bunun böyle olması senin isteğindi. 22«Babam her şeyi bana emanet etti. Oğul’un kim olduğunu Baba’dan başka kimse bilmez. Baba’nın kim olduğunu da Oğul ve Oğul’un O’nu tanıtmayı dilediği kişilerden başkası bilmez.»

23Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi: «Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu! 24Size şunu söyleyeyim, nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler, ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler, ama işitemediler.» (Luka 10. Bölüm )

 

Yetmiş Elçinin Hatırlanması ve Sicilya’daki Kukumos’un başpapazı Aziz Theoktistos