/ Ayinler, dualar / Noel’de Kraliyet Saatleri

Noel’de Kraliyet Saatleri

Noel’de Kraliyet Saatleri

Noel’de Kraliyet Saatleri

Birinci Saat

Ruhani:

Yücedir Tanrımız, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar.

 

Topluluk: Amin

Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan göksel kral, gel ve aramızda ol, bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

 

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

 

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

 

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

Okuyucu: Αmin. Ya Rab acıma eyle. (12 kere)

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Kralımız olan Tanrι’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Mezmur Okumaları

 

( Mezmur 5)  Sözlerime kulak ver, ya RAB, İniltilerimi işit.   Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım! Duam sanadır. Sabah sesimi  duyarsın, ya RAB, Her sabah sana duamı sunar, umutla  beklerim. Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,  Kötülük senin yanında barınmaz. Böbürlenenler önünde  duramaz, Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,  Yalan  söyleyenleri yok edersin; Ya RAB, sen eli kanlılardan, Aldatıcılardan tiksinirsin.   Bense bol sevgin sayesinde Kutsal tapınağına gireceğim; Oraya doğru saygıyla eğileceğim.   Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB, Düşmanlarıma karşı! Yolunu önümde düzle.   Çünkü onların sözüne güvenilmez, Yürekleri yıkım dolu. Yaltaklanır dururlar, Boğazları açık birer mezar.  Ey Tanrı, onları suçlu çıkar! Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın. Kov onları sayısız isyanları yüzünden. Çünkü sana karşı ayaklandılar.  Sevinsin sana sığınan herkes, Sevinç çığlıkları atsın sürekli, Kanat ger üzerlerine;  Sevinçle coşsun adını  sevenler sende.   Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB, Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

(Mezmur 44/45)Yüreğimden güzel sözler taşıyor, Kral için söylüyorum şiirlerimi, Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun. Sen insanların en güzelisin, Lütuf saçılmış dudaklarına. Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış. Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, Görkemine, yüceliğine bürün. At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, Gerçek ve adalet uğruna, Sağ elin korkunç işler göstersin.  Okların sivridir, Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, Halklar ayaklarının altına serilir. Ey Tanrı,  tahtın sonsuza dek sürer, Krallığının asası adalet asasıdır. Sen doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bu yüzden Tanrı, senin Tanrın, Çağdaşlarını değil, Sevinç yağıyla seni  meshetti. Giysilerinin tümü mür, öd, hıyarşembe kokuyor; Fildişi saraylardan gelen saz  sesleri seni eğlendiriyor! Kral kızları senin saygın kadınların arasında, Kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor. Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver, Halkını, baba evini unut. Kral senin güzelliğine vuruldu, Efendin olduğu için önünde eğil. Sur halkı armağan getirecek, Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek. Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor, Giysisi altınla dokunmuş. İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak, Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek. Sevinç ve coşkuyla götürülecek, Kralın sarayına girecekler. Atalarının yerini oğulların alacak, Onları önder yapacaksın bütün ülkeye. Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, Böylece halklar sonsuza dek övecek seni.

(Mezmur 45/46) Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. Bu  yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa, Dağlar denizlerin bağrına devrilse, Sular kükreyip  köpürse, Kabaran deniz dağları titretse bile. Bir ırmak var ki, suları sevinç getirir Tanrı kentine, Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna. Tanrı onun ortasındadır, Sarsılmaz o kent. Gün doğarken Tanrı ona yardım eder. Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor, Tanrı gürleyince  yeryüzü eriyip gidiyor. Her Şeye Egemen RAB bizimledir, Yakup’un Tanrısı kalemizdir.  Gelin, görün RAB’bin yaptıklarını, Yeryüzüne getirdiği yıkımları. Savaşları durdurur  yeryüzünün dört bucağında, Yayları kırar, mızrakları parçalar, Kalkanları yakar. “Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim! Uluslar arasında yüceleceğim, Yeryüzünde yüceleceğim!” Her Şeye Egemen RAB bizimledir, Yakup’un Tanrısı kalemizdir.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin.

Alliluya (3 kere), Rab, merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Troparion

Bir zamanlar Meryem, ihtiyar Yusuf ile kayıt olmak için Beytlehem’e gitti; çünkü Davut’un soyundandılar ve Meryem rahminde ekilmeden yetişen meyveyi taşıdı. Doğum zamanı yakındı ve handa yer yoktu; ancak Mağara, Kraliçe için güzel bir yer sağladı. Mesih doğdu, eskiden günah yüzünden düşen suretini yeniden ayağa kaldırabilsin diye.

Ezelde olduğu gibi şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar, Âmin

Theotokion

Seni nasıl isimlendireceğiz, ey kayra dolu olan? Gökyüzü mü? Çünkü adalet Güneşinin doğmasını sağladın. Cennet mi? Çünkü çürümezlik çiçeğini açtırdın. Bakire mi? Çünkü bozulmadan kaldın. Pak Anne mi? Çünkü kutsal kucağında herkesin Tanrısı olan bir Oğul taşıdın. Ruhlarımız kurtulabilsin diye O’na yalvar.

Ton 8, Yeruşalim Patriği Sofronius’a ait

Beytlehem hazırlık yap, Yemlik hazırlansın, Mağara karşılasın. Gerçek geldi; gölge geçip gitti ve Tanrı bizim gibi şekillenip üzerine giydiğini tanrısallaştırarak insanlar arasında bir Bakireden göründü. Bu yüzden Âdem, Havva ile yenileniyor ikisi de şöyle haykırırken: “Tanrı’nın iyiliği insan soyunu kurtarmak için yeryüzünde göründü”. ( 2 kere, ayetsiz)

Ayet: Tanrı Teman’dan gelecek ve Kutsal Olan da ormanın gölgelediği bir dağdan.

Ton 3

Şimdi peygamberlik sözü gerçekleşmeye koşuyor; gizemsel bir şekilde şöyle demişti: “Ve Sen, Yahudiye ülkesindeki Beytlehem, Mağarayı hazırladığın için, Önderler arasında en küçük olan değilsin. Çünkü Bakire bir kızdan doğan, Ulusların Önderi, halkını, yeni İsrail’i güdecek olan Mesih Tanrı benim için ten alıp senden çıkacak. Hepimiz O’na yücelik sunalım.

Ayet: Rab, bildirini duydum ve korktum.

Ton 8

Yusuf, Bakireye şöyle dedi: “Meryem, nedir bu sende gördüğüm? Aklım karıştı ve şaşırdım. Zihnim allak bullak oldu. O halde hemen gizlice benden uzaklaş. Bana onur yerine utanç getirdin, mutluluk yerine üzüntü, övgü yerine kınama. Artık insanların kınamalarına katlanamayacağım. Çünkü seni Tapınaktaki kâhinlerden Rab huzurunda suçsuz biri olarak aldım ve nedir bu şimdi gördüğüm?”

Peygamberlikle ilgili Prokeimenon, Ton 4.

[Mezmur 2:7-8]

Rab bana şöyle dedi: “Sen benim Oğlumsun, Baba oldum Sana bugün”.

Ayet: Benden dile ve ulusları miras olarak vereceğim Sana.

Okumalar

Peygamber Mika [5:2-4]

Kurtarıcı Beytlehem’den Çıkacak

 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökü öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek RAB İsrailliler’i düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsrailliler’e katılacak. O gelince, halkını RAB’den aldığı güçle Tanrısı RAB’bin görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.

Aziz Pavlus’un İbranilere mektubu [1:1-12]

Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı’nın yüceliğinin parıltısı ve O’nun varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu. Meleklerden ne kadar üstün bir adı miras aldıysa, onlardan o kadar da üstün olmuştur. Çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine, «Sen benim Oğlumsun, bugün ben sana Baba oldum,» ya da «Ben O’na Baba olacağım,
O da bana Oğul olacak» demiş midir? Ve yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki, «Tanrı’nın bütün melekleri O’na tapınsınlar.» Melekler için, «Kendi meleklerini rüzgârlar,
hizmetkârlarını ateş alevleri yapar» diyor. Ama Oğul için şöyle diyor: «Ey Tanrı, tahtın  sonsuzluk boyunca kalıcıdır, ve adalet asası senin egemenliğinin asasıdır. Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin. Bunun için ey Tanrı, senin Baba Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok meshetti.» Yine diyor ki, «Ya Rab, başlangıçta yerin temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. Onları bir kaftan gibi düreceksin ve bir giysi gibi değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın,
yılların tükenmeyecektir.»

Aziz Matta’ya göre İncil [1:18-25]

İsa Mesih’in doğumu

İsa Mesih’in doğumu da şöyle oldu: annesi Meryem, Yusuf’la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe kaldığı anlaşıldı. Meryem’in nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan gizlice ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği ona rüyada görünerek şöyle dedi: «Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan O’dur.» Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. O’nun adını İmanuel koyacaklar.» İmanuel, `Tanrı bizimle’ demektir.
Yusuf uyanınca Rab’bin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Meryem’i eş olarak yanına aldı. Ne var ki, Meryem oğlunu doğuruncaya dek Yusuf onunla birleşmedi. Doğan çocuğun adını İsa koydu.

 

Adımlarımı sözüne yönelt, günahın bana hükmetmesine izin verme.

Kurtar beni insanların iftiralarından ve Senin emirlerine uyacağım.

Yüzün, kulunun üzerinde parlasın ve bana kurallarını öğret.

Ağzım Senin övgünle dolsun ki ey Rab Senin yüceliğine, tüm gün boyunca görkemine, ilahiler söyleyebileyim.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver, ismin için merhamet eyle, merhamet eyle, merhamet eyle.

 Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü krallık ve kudret ve şan senindir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin

 

Kontakion

Bugün Bakire, sonsuz Söz’e betimlenemez bir şekilde vücut vermek için Mağaraya geliyor. Bunu duyup dans et, ey üzerinde insanların oturduğu Dünya! Tüm çağlardan önceki Tanrı’yı, gözle görülür olmak isteyeni, Küçük Çocuğu, Meleklerle ve Çobanlarla birlikte yücelt.

Rab, merhamet eyle. (40 kere)

Her zaman ve her saatte gökte ve yeryüzünde tapılan Mesih Tanrı, yumuşak huylu, merhameti büyük, şefkati büyük, doğruluğu seven, günahkârlara merhametli, herkesi gelecekteki iyi şeylerin vaadiyle kurtuluşa çağıran, Sen Rab, bu saatteki yalvarışımızı kabul et ve yaşamlarımızı emirlerine yönlendir. Ruhlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, düşüncelerimizi düzelt, fikirlerimizi arındır ve bizleri her tür sıkıntı, kötülük ve acıdan kurtar. Etrafımızda kutsal Meleklerinle duvar ör ki onların ordusu tarafından korunmuş ve yönlendirilmiş olarak iman birliğine ve Senin yaklaşılmaz görkeminin bilgisine erişebilelim. Çünkü Sen sonsuzluklar boyunca kutlusun. Âmin.

Rab, merhamet eyle (3 kere).

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun, şimdi, her zaman ve sonsuza kadar. Amin.

Kerubimlerden daha yüce ve Serafimlerden kıyaslanmaz ölçüde daha görkemli olan Sen, bozulmadan Söz Tanrı’ya beden verdin. Gerçekten Tanrı’nın Annesisin, seni ululuyoruz.

Mesih, Dünyaya gelen herkesi aydınlatıp kutsayan gerçek Işık, yüzünün ışığı üzerimizde iz bıraksın, öyle ki onda Senin yaklaşılmaz ışığını görebilelim ve adımlarımızı Senin emirlerini yerine getirmeye yönlendirelim, Senin tümden lekesiz Annenin ve tüm Azizlerinin dualarıyla.

Noel’de Kraliyet Saatleri