/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Pazar vaazi.Vaftizci yahya bayrami

Pazar vaazi.Vaftizci yahya bayrami

 

pazar-vaazi-vaftizci-yahya-bayrami

(Yuhanna İncili 1:29-34)

Bugünkü vaazda duyduklarımızdan yola çıkarak Vaftizci Yahya’nın halka İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu, insanoğlunun asırlardır beklediği Kurtarıcısı olduğunu ne kadar sade ve mütevazı bir şekilde anlattığını görüyoruz. ‘’Ben onu bilmezdim; fakat su ile vaftiz etmek için beni gönderen, bana kendisi dedi: Kimin üzerine Ruhun inip kaldığını görürsen, Ruhülkudüsle vaftiz eden odur. 34 Ben de görüp: Allahın Oğlu budur, diye şehadet ettim.’’ (Yuhanna 1:33-34)

Belli oluyor ki, Vaftizci Yahya kendisini büyük bir insan olarak tanıtmayıp, görüp duyduklarını alçakgönüllülükle başkalarına anlatıyor. Aslında o sıradan bir insan değildi. Babası Zekkeriya’ya Rabbin bir meleği, onun nasıl bir çocuğu olacağını müjdelemişti ‘’Çünkü Rabbin gözünde büyük olacak… Kutsal Ruh’la dolu olacak.’’ (Luka 1:15). Rabbimiz İsa Mesih daha sonra diyecek ki: ‘’Doğrusu size derim: Kadınlardan doğanlar arasında Vaftizci Yahyadan daha büyüğü çıkmamıştır; fakat göklerin melekûtunda daha küçük olan ondan daha büyüktür.’’ (Matta 11:11) . Ve dün Vaftiz Bayramında gördüğümüz gibi, İsa, Yahya’yı özel bir şekilde, Kendisini vaftiz ettirerek onurlandırdı. Yahya böyle bir şerefe layık görülüp Tanrı tarafından yükseltilmişse de, Rabbin alçakgönüllü bir hizmetkârı olmaya devam etti ve gerçekleşen olayların yüceliği onu (olumsuz) etkilemedi. Dünya, onun hayat tarzına ve onun yaptığı muhteşem işlere odaklıydı. Hatta onun Mesih olduğunu düşünenler bile vardı! Ama Yahya hepsine cevap verdi ve dedi ki ‘’benden kudretlisi geliyor ki, onun çarıklarının tasmasını çözmeğe lâyık değilim’’ (Luka 3:16).

Ve işte, önümüzde Yeni Yılın ilk Pazar gününde güzel bir örnek olarak Vaftizci Yahya duruyor.

İlk olarak, diğer insanlara Kurtarıcı İsa hakkında nasıl konuşmamız gerektiği konusunda. Mesih’le olan ilişkimiz hakkındaki kişisel tecrübelerimizi paylaşabiliriz ve O’na iman ederek dünyadaki hiç kimseyi sevmediğimiz gibi O’nu sevmeye sebep olan şeyleri ortaya koyabiliriz. Aynı zaman da her Pazar günü O’nun Evine, Tapınağı’na, O’nunla buluşmaya ve O’nu yüceltmeye bizi iten şeyin de ne olduğunu da onlara gösterebiliriz. Kalplerimizi açalım, hayatımızı O’na teslim edelim.

Ve ikinci olarak da kardeşlerimize nasıl davranmamız gerektiği konusunda da Vaftizci Yahya’yı örnek almalıyız. Baskıcı olmayı ve başkalarına üstünlük taslamayı istemiyoruz. Vaftizci Yahya’nın yaptığı gibi, başkalarına karşı mütevazı olmalı ve onlara gereken saygıyı göstermeliyiz. İşte, Havari Pavlus’un önerisi bu: ‘’Hiç bir şeyi fırkacılıkla, ne de boş övünmekle yapmıyarak, fakat alçak gönülle, her biri diğerini kendinden üstün sayarak’’ (Filipiler 2:3). ‘’Mesih İsada olan düşünce sizde de olsun.’’ (Filipiler 2:5), ‘’ O Mesih ki, Allahın suretinde olduğu halde…’’ (Filipiler 2:6), ‘’fakat kul suretini aldı, ve insanların benzeyişinde olarak, kendini hâli kıldı.’’ (Filipiler 2:7). Bildiğimiz gibi, İsa Kendisini son derece alçaltmıştır, hatta öğrencilerinin ayaklarını bile yıkamıştır!

Kardeşlerim, eğer biz başkalarına karşı mütevazı bir şekilde davranırsak, bizim Gerçek Tanrı’ya tanıklığımız onların ruhlarına dokunur; insanlarla barış içinde oluruz ve Tanrımız tarafından övülürüz. Rab Kendisi bize ‘’Kim kendisini yükseltirse, alçaltılır ve kim kendisini alçaltırsa, yükseltilir.’’ (Matta 23:12) diyor, Rabbin Göksel Krallığına (yükselir). Âmin.

 

 

 

Pazar vaazi.Vaftizci yahya bayrami