/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Paskalya mesajı (2018)

Paskalya mesajı (2018)

Paskalya mesajı (2018)

“Bu mübarek ve beklenen gün… Yortuların yortusu, bayramların bayramı, bu gün yüceltiriz -Dirilmiş olan- Mesih’i “ (Sekizinci Paskalya Kasidesi)

 

Diriliş! Kilise’nin nurlu bayramı! Diriliş, Hristiyanların neşe kaynağı! Kutsal bir heyecanla Ortodoks Hristiyanlar olarak, ışık dolu Diriliş Ayini’ne koşuyoruz, Dirilmiş olan Rab’bin varlığını yaşamak ve “MESİH DİRİLDİ” diye duyurmak için!

“Kutsal Paskalya bugün bize tekrar gösteriliyor, yeni Paskalya” (Birinci Paskalya Stihirası).

Paskalya kelimesi (Peşah), Aramice olup, “geçiş” anlamına gelmektedir. Eski Paskalya Musevîlerin bayramıdır, bu gün Mısırlıların köleliğinden kurtuluşlarını ve Allah’ın yardımıyla Kızıldeniz’i geçişlerini anarlar. “Yeni” Paskalya’da, Hristiyanların Paskalyası’nda ise, Dirilmiş olan İsa’nın hediye ettiği, insan soyunun ölümden yaşama olan “geçişini” kutluyoruz. İlahi yazarı, güzel bir şiirsellikle ve diriliş ezgileriyle şu sözleri söylüyor: “Mesih Tanrı, ölümden yaşama, yeryüzünden semâya, bizleri geçirdi” (Birinci Kaside):

-Ebedî ölümden ebedî hayata: İnsan ırkı, ilk insanların günah işlemesiyle ölüme mahkûm oldu. Rab ise, Dirilişi ile bizleri ebedî hayata “geçirdi”. İsa Mesih ile vaftiz aracılığıyla bir olan ve O’nunla paydaşlıkta bulunan herkes, ölümden yaşama geçmiştir (Yuhanna 5, 24). Bu yüzden zafer duygularıyla tekrar ediyoruz: “Mesih dirildi, mezardakilere hayat bağışladı”.

-Yeryüzünden semâya: İsa, Dirilişi ile bizi sadece ölümden yaşama değil aynı zamanda yeryüzünden semâya geçirdi! “Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu” (Efesliler 2, 6), diye hatırlatıyor Havari Pavlus. Ve Aziz Altınağızlı Yuhanna da şöyle ilave ediyor: “… Gökyüzünün kapılarını bize açtın ve gelecek saltanatını bizlere bahşettin”. (İlahi Litürji’nin dualarından). Yani bizleri semâvî vatandaşlar olmaya layık kıldı!

-Karanlıktan Işığa: “Ey Rab, bizleri ölümün karanlığından ve gölgesinden çıkarttın” (Paskalya Akşam Duası’nın Altıncı Stihirası). “Senin Dirilişin ya Rab, alemleri aydınlatır” (Paskalya Akşam Duası’nın Üçüncü Stihirası). “… ölülerden Diriliş tüm dünyayı aydınlattı” , “Dirilişin, Kurtarıcımız Mesih, tüm evreni aydınlattı”, “Şimdi her şey ışıkla doldu, yeryüzü, gök ve yeraltında olanların hepsi! (Üçüncü Kaside), Artık sevinç ile her İlahî Litürji’nin sonunda söylüyoruz: “Hakiki Işığı gördük”. Diriliş’in ışığı hayatlarımızı aydınlatıyor.

-Kölelikten özgürlüğe: “Ya Rab, zincirlerimizi kırdın”, “Düşmanın köleliğinden, ‘bizler Dirilişin aracılığıyla kurtar’ diye haykırarak arınırız”, “Paskalya, Mesih aydınlatıcımızdır” (Paskalya ilahilerinden alıntılar). Artık ayartıcının ve günahın köleleri değiliz, Tanrı çocuklarının özgürlüğüne kavuştuk (Romalılar 8, 21).

-Üzüntüden sevince: “Paskalya, hüznün aydınlatıcısı”, “İşte Çarmıh ve Diriliş aracılığıyla tüm dünyaya sevinç geldi!” (Paskalya Duası), “Mesih, ebedî neşe getiriyor” (Paskalya İlahileri). Rab’bin mezarından gelen sevinç, inananların kalbinde kalıcıdır. İsa’nın bizzat kendisinin dediği gibi: “…Ama sizi yine göreceğim -Dirilişten sonra- ve yüreğiniz sevinecek. Sevincinizi kimse sizden alamaz.” (Yuhanna 16:22).

Bizler de Ortodokslar olarak bunu daima yaşıyoruz, Dirilmiş olan Mesih ile sürekli paydaşlıkta kalarak. Hayatımızdaki hiçbir üzücü olay, hastalıklar, ekonomik kriz, haksızlıklar ya da dünyadaki kötülük, hiçbir şey bizden O’nun armağan etmiş olduğu bu sevinci alamaz. Tüm bunlar bizi yeni manevî mücadeleler için cesaretlendiriyor, Mesih’in lütfu ve kuvvetiyle, ve sonunda bizi zafer ödülünün beklediğini bilmenin verdiği güvenle.

Sevgili kardeşlerim, şimdi ve daima, Mesih’in diri varlığının içindeki pasparlak; neşe, sevinç ve özgürlük atmosferinde yaşamanızı dilerim.

                                               
                                                   MESİH DİRİLDİ!

                                                    Baba sevgisi ile

                                         † Pisidia Metropoliti Sotirios

 

 

 

 

 

Paskalya mesajı (2018)