/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Patrik Hazretlerinin 2017 Paskalya Mesaji

Patrik Hazretlerinin 2017 Paskalya Mesaji

Patrik Hazretlerinin 2017 Paskalya  Mesaji

+ B A R T H O L O M E W

Tanrının Merhameti İle

Konstantinopolis Başpiskoposu – Yeni Roma ve Ekümenik Patrik’i

Kilisenin bütünlüğüne:

  Şükranla Yükselen Mesih’in Lütfu, Barış ve Merhameti Hepinizle Olsun

 

Sevgili kardeşler, Dirilen Rab’bin çocukları,

 

“Bunları size, beden esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim.” (Yuhanna 16:33) ölümle ölümü yenen Rab’bin, erkek ve kadının nesillerine güvencesidir.  Bizler de ağlayarak, dünyevi çarmıha gerilmiş ve sıkıntı yaşayan bu kutsal görüşte ki herkese ve uzaktaki tüm insanlara duyuruyoruz; “Mesih Dirildi!” Aynı zamanda gezegenin bu köşesinden gelen dirilişin görünümüdür, Constantine Şehrinde, her türlü yolsuzluğun ve ölümün kendisini ortadan kaldıran “yaşamın zaferini” ilan ediyoruz.

 

Rab dünyevi varlığı boyunca sık sık öğrencilerine ve bu dünyada ki hizmetleri ve yaşamları ile Mesih İnanlısı olanlara, Golgotha’daki çarmıhta yaşanacak fedakarlıktan kaynaklanan sıkıntı hakkında uyarıda bulundu. Bununla birlikte, o da çok önemli bir ayrıntı ekledi: Siz ağlayıp yas tutacaksınız, dünya ise sevinecektir. Kederleneceksiniz ama kederiniz sevince dönüşecek… Siz de şimdi kederleniyorsunuz, ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz.” (Yuhanna 16:20-22)

 

Bu paskalya ve manevi sevinç, yaşamın verildiği Mesih’in mezarlığına gelen Mür taşıyan kadınlar tarafından ilk kez tecrübe edildi, Rab’bin tebrikiyle tek bir sözcük vardı: “Sevin!” (Matt 28:9) Aynı paskalya sevinci, bugün Konstantinopolis Ana Kilisesi tarafından yaşanıyor:  “Bugün Rab’bin yarattığı gündür, onun için sevinip coşalım.” (Mezmur 117/118:24) Son düşman, ölüm, üzüntü, sorunlarımız, yolsuzluk, sıkıntı ve davalar: hepsi muzaffer kutsal-insan Rab tarafından ezilir ve yok edilir.

 

Bununla birlikte, kitle iletişim araçları, terörist saldırıları, yerel savaşlar, yıkıcı doğal olayları, dini fanatizm, açlık, mülteci krizi, tedavi edilemez hastalıklar, yoksulluk, psikolojik baskı, güvensizlik duyguları ve diğer benzer şekilde istenmeyen koşullar ile ilgili talihsiz haberlerin sürekli olarak paylaşıldığı bir dünyada yaşıyoruz.

 

İnsanın isteksizce katlandığı bu günlük “haçlar” karşısında, kutsal annemiz Ortodoks Kilisesi, Hristiyanlar olarak, sevinç taşıyan muzaffer lider İsa, Tüm evrene sevinç getiren sayesinde seviniriz diyebiliriz.

 

Sevincimiz Mesih’in zaferine inancımızdan kaynaklanır. Kesinlikle eminiz ki Mesih dünyaya geldiğinde, iyilik herşeyi ele geçirdi. “Ve zafer kazanmak için bizi terketti”(Vahiy 6:2)

 

Sonsuza dek yaşayacağımız dünya, ışık, gerçek, yaşam, sevinç ve barış olan Mesih’tir.

 

Günlük haçlar ve üzüntülerine rağmen, Mesih’in Büyük Ana Kilisesi özellikle ve yalnızca bu sevinç fenomenini yaşar. Bu yaşam dışında ve içinde göksel krallığı yaşar.

 

Ortodoksluğun bu kutsal merkezinden, martyric Phanar’ın körfezinden “bu parlak gecede”, haç ve tüm sıkıntıların uzatılması ve amacı, tüm insanlık acısı ve ıstırabının çözümü, Rab’bin güvencesi: “Sizi öksüz bırakmayacağım” Yuhanna (14:18-19) “İşte ben , dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim” Matta (28:20) Bu, hepimizin, çağdaş dünyanın Emmaus’a giden yolda Mesih’i farketmesi için ve teslim olması için duyması gereken mesajdır. Gerçekten de, Mesih bizim yanımızda. Ve O’nu yalnızca, hayatımızdaki Sözü’nü duyarsak ve yaşarsak göreceğiz.

 

Ölüm üzerindeki yaşam zaferinin, pascalya mumun mutlu ışığının, bozukluğun, dağılmanın ve  karanlığın üzerine yaydığı zafer mesajı – Ekümenik Patrikhane’den bu mesaj, tüm dünyaya Ekümenik Patriklik tarafından, kendine özgü ışığı yakalamaya davet edilerek duyurulur. Hepinizi, dirilen Mesih’in ve hayatın gizemi önünde iman ve umutla durmaya davet ediyoruz. Hepinizi, tüm yaratılışın egemenliğini elinde tutan, yükselen Rab, mutluluk ve sevinç efendisine güvenmeye davet ediyoruz.

 

O zaman Kardeşler Mesih Dirildi! Yaşamın efendisinin lütfu ve sınırsız merhameti ve ölüm üzerine efendiliği hepinizle olsun.

 

Fener, Kutsal Paskalya 2017

+Bartholomew of Constantinople

Dirilen Mesih’e coşkun Yalvaran

 

Patrik Hazretlerinin 2017 Paskalya Mesaji