/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 2019 Noel Genelgesi

2019 Noel Genelgesi

2019 Noel Genelgesi

 

KONSTANTİNOPOLİS VE YENİ ROMA BAŞPİSKOPOSU VE EKÜMENİK PATRİK BARTHOLOMEOS:

TÜM KİLİSE TOPLULUĞUNA

BETLEHEM’DE DOĞMUŞ OLAN KURTARICI MESIH’İN

İNAYETİ, MERHAMETİ VE ESENLİĞİ GELSİN

Mesih’teki aziz ve sevgili kardeşlerim, sevgili manevi çocuklarım,

Noel Bayramı’na ulaşıyorken, bizi kötü olanın (yani Iblis’in) esaretinden kurtarmak ve cennetin kapılarını insan ırkına açmak için uğrumuza Kenosis yoluyla, (yani Yüceliğinden soyunan) ve bedenimize bürününen Rab’be ilahiler ve manevi ezgilerle hamdediyoruz. Mesih’in Kilisesi, İlahi Tasarı’nın gizemini tam anlamıyla deneyimlediği için sevinçten coşar ve Eskatolojik Krallığın ihtişamını önceden “tadarak” Mesih’e yaraşır bir şekilde dünyaya umut, iman ve sevginin tanıklığını sunar.

Kilisenin “dünyevi” olmaması, Kilise’yi tarihsel ve sosyal gerçeklikten soyutlamaz aksine onun tanıklık vermesine ilham verir ve güçlendirir. Kilise insanın ebedi hedefine atıfta bulunarak, insanın var oluşuyla ilgili sorularına cevap verir, benzetmedeki İyi Samiriyeli gibi, yaralarına “yağ ve şarap” döker, “hırsızların arasına düşen” herkes için “komşu” olur (Luka 10.25–37), çağdaş “kültürel hastalıkları” iyileştirip insanların zihinlerini ve kalplerini aydınlatır. Maneviyat; Kutsal Ruh’un imanlıların hayatında etkin olmasıyla birlikte içimizdeki umudu eyleme dökmek anlamına gelir ve verimsiz içe dönüklük ile ilgisi yoktur.

Kutsal Ruh, hayat verici, iyilik kaynağı; nimetler, yaşam ve ışığın bahşedicisidir. Hıristiyan, (ilahi alevlere) tutuşmuş olan; Tanrı’yı, insanlığı ve güzelliği seven, aktif ve yaratıcı bir insandır.

İsa’nın Doğuş Müjdesi, bu yıl yine yüce değerin “bireysel haklara” atfedildiği kültürel bir ortamda duyuluyor. Benmerkezlilik ve kendini gerçekleştirme aldatmacası toplumsal bütünlüğü azaltır, arkadaşlık ve dayanışma ruhunu zayıflatır ve kişiler arası ilişkileri nesnelleştirir. Ekonomiye ve sekülerleşmeye sınırsız vurgu varoluşla ilgili boşluğu derinleştirir ve insanın yaratıcı güçlerinin azalmasına yol açar.

Kilise, sonuçları öncelikle teknolojimizin büyüleyici mekanizması ve “sahte cennetlerin” vaatleri aracılığıyla gençliğimiz tarafından da sürdürülen bu gelişmeleri görmezden gelemez. Ortodoks Kilisesi Kutsal ve Büyük Konsili (Girit, 2016) gençlerimizi “taşıyıcı olduklarının farkında olmak ve aynı zamanda Ortodoks Kilisesi’nin eski ve kutsanmış geleneğinin devamı” na aktif olarak katılmaya Hristiyanlığın hayat veren tanıklarını iletmek için Ortodoksluğun ebedi değerlerini cesaretle korumak ve dinamik olarak yetiştirmeye. ”(Genelge, § 8–9)  davet etti.  

Aynı ruhla, Kutsal ve Büyük Konseyin tefsirine bağlı kalarak, aynı zamanda, son zamanlarda Amerika, Avustralya ve Thyateira-İngiltere’nin yeni Başpiskoposlarının diyasporadaki Ekümenik Taht’ın üç büyük Piskoposluğu için seçilmesi ve kavranması ışığında, 2020 yılını “gençlerin manevi yenilenme ve gençlik için gereken ilgi yılı” olarak ilan ediyoruz ve tüm din adamlarımızı ve bu inançlı çabaya katılmaya ve destek vermeye sadık kalmaya davet ediyoruz.

 Hayal gücü ve vizyonu olan, Tanrı’nın ebediyen akan lütfuna sarsılmaz bir inanç ve insan özgürlüğünün gücüne olan güven ile Kilise’de “diyaloğa dayanan bir yönetme sistemi” istiyoruz. Bu yönetim sistemi insan kişilerine odaklanmıştır ve gençleri “kendi çıkarlarını aramaktan” ve “kendilerini memnun etmek” ten uzaklaştırıp “kendi peşinde olmayan” ve “Tanrı’yı memnun etmek” aşkına çevirmeli, “maddi mallar” dan uzaklaştırıp “iyi olan tek Kişi” ye çevirmeli, “Sonsuz ihtiyaçlardan” uzaklaştırıp “tek başına ihtiyaç duyulan tek şeye”  çevrimelidir. Gerçek özgür kendimiz, kendimizi (başkalarına ) sunarak doğar.

Hıristiyan vicdanının uyanışının temeli, günümüze kadar Hıristiyan ibadetinin anlamının yanı sıra toplumsal, Efkaristik ve eskatolojik karakterinin deneyimi ve anlayışıdır. Gençler, Kilisenin “Hıristiyanların birliği” değil, “İsa’nın Bedeni” olduğunu kabul etmelidir. Dünyanın dört bir yanındaki Mesih’in Kutsal Büyük Kilisesi’nin din adamlarını “kenosis” (yüceliğinden soyunma) misali bir yönetim sistemine çağırıyoruz. Genç erkek ve kadınlarımızın bize gelmesini beklememeliyiz, ancak onlara yargıç olarak değil, arkadaş olarak, “koyunlarına hayatını veren” iyi çoban misali kendimiz ulaşmalıyız ( Yuhanna 10.11) Bir çoban her zaman uyanık ve tetikte ve buna göre hareket etmek için gençlerin ve sosyal çevrelerinin ihtiyaçlarının farkında olur. Onun bir çoban misali müdahalesi, kilisenin geleneğinden ilham ve yön alıyor ve gençlere sadece “destek” değil, “Mesih’in bizi özgür bıraktığı özgürlüğün“ gerçeği ”ni sunuyor. (Gal. 5.1)

Bu düşüncelerle, Bethlehem’in Kutsal Çocuğuna tapıyoruz ve hepinize şenlikli Fener’den mübarek bir Kutsal On iki gün dönemi ve verimli bir yeni yıl diliyoruz, size insan ırkına rıza gösteren Kurtarıcımızın hayat veren lütfunu ve büyük merhametini çağırıyoruz, “Allah bizimle”.

2019 Noel Bayramı

Hepiniz için Tanrı’ya dua eden Istanbul Patriği

 

2019 Noel Genelgesi