/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 26 Mart Baş Melek Gabriel’in Hatırlanması

26 Mart Baş Melek Gabriel’in Hatırlanması

26 Mart Baş Melek Gabriel’in Hatırlanması

 

Kilise’nin Büyük Bayramlarından her birinden bir sonraki günde, Bayramdaki olaylarda ön planda olan bazı kutsal kişiler anılır. Bu nedenle, bugün Tanrıdoğuran Meryem’e Mesih’e hamile kalacağı müjdesini getiren Baş Melek Gabriel’i anıyoruz.

  “Tanrı’nın Oğlu’nun Beden Alışının habercisi olup Tanrı’nın tahtı huzurunda duran yedi büyük melekten biridir. Yol Hazırlayıcının doğumunu Zakarya’ya açıklamış ve kendisi hakkında “Tanrı’nın huzurunda duran Gabriel’im” (Luka 1:19) demiştir. Adı “Tanrı adamı” anlamına gelir. Meleğin Müjdesi konusunda konuşurken kutsal Babalar, bu meleğin adının pek Bakire Meryem’den doğacak olanın kim olduğunu ve hangi doğada olduğunu ifade ettiğini bildirmişlerdir. Tanrı’nın Adamı olacaktı; güçlü ve kudretli Tanrı ve İnsan-Tanrı. Diğerleri Bakire Meryem’in Doğuşunu Yohakim ve Anna’ya haber verenin bu aynı Gabriel olduğunu bulmuşlardır. Çölde Musa’ya Yaratılış Kitabını yazmayı öğreten de odur. Kutsal Babalara göre Gabriel göksel güçlerin birincil ve en yüce rütbesi olan Serafimlerdendir; çünkü Serafim melekleri Tanrı’ya en yakın olanlardır. Gabriel ayrıca Tanrı’ya en yakın yedi serafimden biridir. Bu yedisinin adları: Mihael, Gabriel, Rafael, Uriyel, Selatiyel, Jegudyel, Barakyel. Bazıları Jeremyel’i de bu gruba dâhil eder. Her birinin ayrı bir hizmeti vardır; ama hepsi onurda eşittir. Peki, Mesih’in Doğum Müjdesi için Tanrı niçin Mihael’i göndermemiştir? Çünkü Mihael’in görevi Tanrı’nın gerçeğine düşman olanların alt edilmesiyken Gabriel’in görevi insan soyunun kurtuluşunu haber vermektir”.

 

26 Mart Baş Melek Gabriel’in Hatırlanması