/ Kutsalların Kutsalı / Tanrı-doğura’nın Bakireliği

Tanrı-doğura’nın Bakireliği

Patara Metropoliti

 

Kilise babalarımızdan, Meryem’in, doğumdan önce, doğum anında ve doğumdan sonra bakire olduğunu öğrendik. Ve aynı şekilde Rabbimiz Mesih’in kardeşlerinin olmadığını. Ama yehova şahitleri bu gerçeği bozmaya çalışıyor ve imanlıların yüreklerinde kuşku oluşturup imanlarını sarsmaya çalışıyorlar ve kilise babalarımızdan aldığımız bu şerif geleneği yerle bir etmek istiyorlar. Yehova şahitleri, imanlı insanlarla ilk buluşmalarında, Meryem’in bakire olmadığını öne sürüp onun bu temiz görüntüsünü bozmakla yetinmeyip, Mesih’in normal bir insan gibi doğduğunu  ( karı koca ilişkisi ) iddia etmeye çalışıyorlar. Ama kutsal kitapta geçen bu ayeti hatırlayamamışlar galiba. Mesih’in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. ( MATTA 1-18 ) Meryem’in gebeliği ilahi gebeliktir Kutsal Ruh’tandır, beşeri bir ilişkiden değildir, çünkü Meryem Yusuf ile evlenmedi. Yehova şahitlerinin sorunu, Mesih’in Tanrı olduğunu itiraf etmemeleridir. Bunun için onun bu temiz resmini bozup, Meryem’in bakire olmadığını ve Mesih’in kardeşlerinin de olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. Yehova şahitlerinin bu çirkefçe iddiaları, bu iki ayete dayanır. ( 1 ) Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı ( MATTA 1-25 ). ( 2 ) Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? ( MATTA 13-55 )

Kutsal kitabın yazıldığı asıl lisana göre konuşalım  ( yunanca ) çünkü yehova şahitleri yunanca lisanına dayanarak bunu iddia ediyorlar. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı ( MATTA 1-25 ) Dokunmadı (bilmedi ) kelimesi, basit bir şekilde geçmiş zamanı anımsatır. ( eginosken ) ginosko fiilinden dir. Bu fiile göre Yusuf, Mesih”in doğumuna dek Meryem’i tanımadığını ifade etmektedir. Ve bu ayet, Mesih’in doğumundan sonra ne olduğunu bize açıklamamaktadır ve kutsal kitap açık ve doğru olduğu için, Mesih’in doğumundan sonra onu tanıyıp tanımadığına dair bir açıklama yapmamıştır. Ama birinci çocuk kelimesine bakalım, çünkü onlar birinci çocuk yazdığına göre, Mesih’in kardeşlerinin de olduğunu iddia ediyorlar. Cevabımız tabiî ki kutsal kitaptandır. Arapçadan gelen البكر ve yunanca dilinde (prototokos) kelimesi ilk çocuk anlamına gelmektedir ve ilk çocuk kelimesi ikinci çocuğun da olduğunu ifade etmez. Luka incilindeki bu ayete dikkat edelim. Musa’nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf’la Meryem, çocuğu Rab’be adamak için Yeruşaleme götürdüler. Nitekim Rab’bin yasasında ilk doğan her erkek çocuk, Rab’be adanmış sayılacak diye yazılmıştır.  ( LUKA 2-22 ) Mesih, Eski Ahit’te Musa’ya verilen yasayı tamamlamaya gelmiştir. Rab Musa’ya, bütün ilk doğanları bana adayın dedi. İsrailliler arasında insan olsun, hayvan olsun her rahmin ilk ürünü bana aittir.   ( MISIRDAN ÇIKIŞ 13-1 )

Evet ve Mesih için de aynen bu oldu, doğumundan 40 gün sonra Tanrı’ya takdim edildi.

O zaman kilisemizin geleneği açıktır ve kutsal kitaba göre kurulmuştur ve raporumuz ise Mesih”in kardeşlerinin olmadığı ve Meryem’in ebediyen bakire olduğudur. Karnında taşıdığı Tanrı, onu sonsuza dek bakire olarak korumuştur. Mesih’in Tanrı olduğunu anladığımızda, Meryem’in de bakire olduğunu anlarız.

TERCÜME: PEDER DİMYANOS