/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 25 Aralık Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in Doğuşu

25 Aralık Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in Doğuşu

 

25 Aralık Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in Doğuşu

Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in Doğuşu

Sabah Duaları 

Ton 4  Troparion

 

Senin doğuşun, ey Tanrımız Mesih, bilgelik ışığını dünyamızın üzerinde parlattı; çünkü yıldızlara tapmış olanlar doğuşun sayesinde bir yıldız tarafından Doğruluk Güneşi olan Sana tapmaya ve Senin yücelerden gelen Günün İlk Işığı olduğunu anlamaya yönlendirildiler. Ey Rab, yücelik Sana! (üç kez)

Kathisma, Ton 4

Gelin inananlar, Mesih’in doğduğu yeri görmeye gidelim! Bilge Adamları, Doğunun

Krallarını takip edip yol gösterici yıldız tarafından Meleklerin durmadan övgü söyledikleri yere götürüleceğiz. Çobanlar tarlalarda bugüne yaraşır ilahilerini sunuyorlar:

“Bugün Bakire Tanrıdoğuran’dan Yahudiye’nin Beytlehem’indeki bir mağarada doğmuş olan Yücelerdekine Övgüler olsun!”

Kathisma, Ton 4

Niçin şaşırıyorsun, ey Meryem? Yaşananlar yüzünden niçin hayrete düşüyorsun? “Başlangıcı olan çağlarda başlangıçsız bir Oğul doğurdum; O’nun benim içimde nasıl vücut bulduğunu açıklayamam. Erkek bilmem; öyleyse nasıl bir çocuk doğuracağım? Kim tohumsuz bir doğum görmüş ki şimdiye kadar? Tanrı dilediğinde, yazılmış olduğu gibi: “Doğanın düzeni alt edilir.” Mesih, Yahudiye’nin Beytlehem’inde Bakireden doğdu.

 

[Polyeleos (övgüler) sonrasında]

 

Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;

 

Baba’ya tapalım, Oğul’u yüceltelim ve hep birlikte tamamen Kutsal Ruh’u övelim. Tamamen Kutsal Üçleme, kurtar hepimizi.

 

şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Senin halkın, ey Mesih, aracılık etmesi için Anneni sana getiriyor; onun yakarışlarıyla bize merhamet bağışla ki Sevgi Dolu Rab, bizim için mezardan güneş gibi doğmuş olan Seni yüceltebilelim. Alleluia.        

 

Seni yüceltiyoruz, ey Mesih, yaşam Veren: Sen ki bizim uğrumuza ten alıp Bakire Meryem’den, evlenmemiş ve tamamen pak olandan doğdun.

Ayet: Ey yeryüzündeki bütün insanlar, Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın! Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, O’na görkemli övgüler sunun!

Ayet: Tanrımız göklerde ve yerdedir; ne istiyorsa onu yapar.

Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;  şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

Kathisma, Ton 4

Hiçbir şeyin bir yerde tutamayacağı Kişi nasıl bir rahimde tutulabilir? Nasıl Babasının

bağrında kalıp aynı zamanda annesinin kollarında yatabilir? Bunu gerçekleştirmekten

mutluluk duyuyor. VAR OLAN (YAHVE)  önceden hiç olmadığı şeyi oluyor. Kendi

doğasını terk etmeden bizim özümüzü paylaşıyor. Bizi yücelerdeki dünyanın vatandaşları

yapmayı arzulayarak Mesih, Tanrı’nın Biricik Oğlu, yeryüzünde insan olarak doğdu.

 

Prokeimenon 4. Ton.

“Sabahın seherinden önce Baba oldum sana ben”. Rab ant içti ve vazgeçmeyecektir.

 

Ayet: Rab, Rabbime: “Ben düşmanlarını ayaklarına basamak yapıncaya dek sağımda otur” dedi.

İncil (Matta 1:18-25)

 

Mezmur 50

 

Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

 

Bugün her şey sevinçle dolu; çünkü Mesih, Bakireden doğdu.

 

Şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar, Âmin

 

Bugün her şey sevinçle dolu; çünkü Mesih, Bakireden doğdu.

 

Ayet: Bana merhamet et, ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca; sonsuz merhametinle sil at

tüm günahlarımı!

 

Idiomel, Ton 6

En yücelerdeki Tanrı’ya övgüler, yeryüzüne esenlik olsun! Bugün Beytlehem, sonsuza kadar Baba ile birlikte egemenlik süreni karşılıyor. Bugün Melekler, yeni doğmuş Bebeği Tanrı’ya yaraşır ilahilerle yüceltiyor: “En yücelerdeki Tanrı’ya övgüler, yeryüzünde insanlara iyilik ve esenlik olsun”.

 

Kanon 

Birinci Kanon Ton 1 (Maiuma’lı Cosmas)

 

Ode 1. Irmos.

Mesih doğdu; O’nu yüceltin! Mesih göklerden geliyor; O’nu karşılamaya çıkın! Mesih yeryüzünde, sevinçten coşun! Rabbe şarkılar söyle ey yeryüzü ve övün O’nu mutlulukla, ey halklar; çünkü O yücedir!

 

İnsan, Tanrı’nın suretinde yaratıldı; ama günah işledi ve ölümsüzlüğü kaybetti. Tamamen yozlaşmanın kölesi olarak Tanrısal ve iyi yaşamdan düştü. Şimdi bilge Yaratıcı onu yeniden şekillendiriyor; çünkü O yücedir.

 

Yaratıcı insanı kendi elleriyle yarattı; ancak bizim sonsuza kadar yitip gittiğimizi görünce gökleri eğip yeryüzüne geldi ve bizim doğamızı giyindi. Gerçekten pak ve kutsal bir Bakireden ten aldı; çünkü O yücedir.

 

Bilgelik ve Söz ve Kudret olan Tanrımız Mesih, Baba’nın Oğlu, O’nun parlaklığıdır. Yukarılardaki veya yeryüzündeki her ruhtan saklanan bir gizem uyarınca insan oldu.  Kendisi için bizi yeniden kazandı; çünkü O yücedir.

 

Keşiş Yuhanna’nın yazdığı bir başka Kanon (Kısa-uzun vezinli)

Güzel sözlü şarkılarla ilan ediyor bu ilahiler
Tanrı’nın Oğlu’nun ölümlüler uğruna şimdi yeryüzünde doğduğunu
Dünyanın korkunç acılarını ortadan kaldırarak
Ancak, Kral, sözü yayanları bu acılardan kurtar.

Ode 1. Irmos

Harikalar yaratan Efendi bir zamanlar bir halkı kurtardı,
Denizin dalgalarını kuru bir toprağa dönüştürerek;
Şimdi de kendi isteğiyle bir Erdenden doğdu,
Göğe çıkmamız için bize bir patika veriyor.
Yüceltiyoruz O’nu, özde Baba’ya ve ölümlülere özdeş olanı.

Yanmayan çalıyla önceden açıkça belirtildi;
Kutsal bir rahim, içinde Sözü taşıdı,
Tanrı, ölümlü bir suretle birleşti ki şimdi
Havva’nın mutsuz rahmini eski acı lanetinden kurtarıyor.
Şimdi yüceltiyoruz O’nu biz ölümlüler.

Bir yıldız gösterdi Bilge Adamlara Sözü
Güneşten önce var olanı ve o geldi
Günaha son vermek için, yoksul bir mağarada:
Sen, merhametli olan, kundağa sarılmış.
Sevinçle gördüler Seni, ölümlü insan ve Rab.

Ode 3. Irmos.

Oğul’a, tüm çağlardan önce Baba’dan doğana ve bu son günlerde tohumsuz bir şekilde Bakireden beden alıp insan olana haykıralım: “Kudretimizi yükselttin. Kutsalsın Sen ey Rab!”

 

Âdem topraktan yaratılmıştı; ancak Tanrı’nın yaşam veren soluğunu paylaştı. Bir kadının aldanışı yüzünden çürümeye düştü. Mesih’in kadından doğduğunu görünce şöyle bağırdı: “Benim uğruma benim gibi oldun. Kutsalsın Sen ey Rab!”

Kendini değersiz kil kalıbıyla özdeş kıldın ey Mesih ve daha kötüsünü, tenimizi paylaşarak tanrısal hisseden pay bağışlıyorsun; ölümlü olarak ama yine de Tanrı kalarak ve kudretimizi yükselterek. Kutsalsın Sen ey Rab!

Beytlehem, sevin, Yahuda Prenslerinin sarayı; çünkü İsrail’e çobanlık eden ve Kerubimlerin üstünde oturan Mesih görünür bir şekilde senden gelerek ve kudretimizi yükselterek herkes üzerinde egemenlik sürüyor.

Iambic. Irmos.

Kabul et, ey Bağışçı, kullarının övgülerini
Düşmanın kibirli, kin dolu bakışını alçaltarak,
Ey kutlu Rab, her şeyi gören, hepimizi günahtan kaldır
Ve bina et şarkı söyleyenlerini, sağlam ve sarsılmaz biçimde,
İman temeli üzerinde.

Kırlarda yaşayan çoban korosu
Düşünceyi aşan biçimde layık sayıldı görmeye
Tamamen pak bir Gelinin tamamen kutlu Çocuğunu.
Tuhaf bir görümle hayrete düştüler: bir melekler ordusu
Öven Kral Mesih’i, tohum olmadan ten alanı.

Göklerin yüksekliğine hükmeden O, merhametiyle
Bizim gibi oldu, güveysiz Erdenden;
Bir zamanlar cismi bulunmayan Söz, son günlerde
Ete bürünüp görünür oldu ki çekebilsin
Düşmüş ilk yaratılanı kendine.

Ypakoï. Ton 8

Gökyüzü, yıldızbilimcileri bir yıldız aracılığıyla çağırarak ulusların ilk meyvelerini Sana, bir yemlikte yatan bebeğe getirdi. Asalar ve tahtlar değil, ama mutlak yoksulluk şaşırttı onları; çünkü bir mağaradan daha sıradan ve kundaktan daha alçakgönüllü ne olabilir? Bunlarda Senin tanrılığının zenginliği parladı. Rab, yücelik Sana!

 

Kathisma. Ton 8

Gökyüzü sevinçten coşsun ve yeryüzü mutlu olsun; çünkü Tanrı’nın Kuzusu dünyaya kurtuluş bağışlayarak yeryüzünde doğdu. Baba’nın bağrında bulunan Söz, tohumsuz bir şekilde Bakireden doğdu. Yıldızbilimciler O’nun, herkes tarafından yüceltilenin, Beytlehem’de bir bebek olarak doğduğunu görünce şaşırdılar.

 

Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun;  şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin. (Aynısı bir kez daha söylenir)

Ode 4. Irmos.

Yesse’nin kökünden çıkan çubuk ve onun sapından filizlenmiş çiçek, ey Mesih, Sen ormanın gölgelediği dağın övüleninden, Bakireden doğdun. Geldin ve evlilik bilmeyenden ten aldın; cismi bulunmayan Tanrı olduğun halde. Yücelik Senin kudretine ey Rab!

Ey Mesih, Sen ki eski günlerde Yakup tarafından ulusların Beklentisi olarak önceden müjdelendin; Yahuda oymağından güneş gibi doğdun. Şam’ın gücünü ve Samiriye’nin ganimetlerini yağmalamaya geldin; hatayı Tanrı’nın güzel saydığı imana dönüştürerek. Yücelik Senin kudretine ey Rab!

Ey Efendi, Yakup’tan bir yıldız gibi doğup yıldızları gözleyenleri, Kâhin Balaam’ın sözlerinin eski bilge yorumcularını, Sana ulusların ilk meyvesi olarak getirilenleri sevinçle doldurdun. Kabule layık hediyelerini sunduklarında onları açık bir şekilde karşıladın.

Ey Mesih, yün yumağının üstüne yağan yağmur gibi ve yeryüzüne düşen damlalar gibi bakire bir rahme indin. Etiyopyalılar ve Tarşişliler ve Arapların adaları, Saba ve Medlerin yöneticileri, tüm yeryüzü Senin önünde yere kapandı ey Kurtarıcı. Yücelik Senin kudretine ey Rab!

Iambic. Irmos.

Eskiden Peygamber Habakkuk layık bulundu
Sözle anlatılmaz şekilde görmeye Mesih’in doğuşunun işaretini
Ve şarkıyla önceden bildirdi insanlığın yenilenişini.
Çünkü küçük bir Bebek, Sözün kendisi, dağdan çıkıp geldi
Ki Bakireyi temsil etti o dağ, ırkımızın yenilenişi için.

Ölümlülere eşit olarak, ey En Yüce, Sen geldin
Bir Bakireden, ten alarak,
Yılanın başının zehrini temizlemek için ,
Doğası gereği Tanrı olan, götürerek güneşsiz kapılardan
Tüm ölümlüleri yaşam veren parlaklığa.

Bir zamanlar yozlaşmaya batan uluslar
Ve düşmanın yıkımından tamamen kurtulanlar,
Ellerinizi kaldırın, çırpın onları övgü şarkıları söylerken,
Bağışçı olarak yalnızca Mesih’i onurlandırarak
Ki merhametiyle şimdi bize gelmiş olanı.

Ey Bakire, sen ki Yesse’nin kökünden geldin,
Ölümlü doğanın sınırlarını geçtin,
Baba’nın zamanlar öncesinde var olan Sözünü doğurarak,
Kendini tuhaf bir şekilde alçaltarak geçmesi
O’nun isteğiydi; rahmini hala mühürlü bırakarak.

Ode 5. Irmos.

Esenlik Tanrısı ve merhamet Babası olduğun için bizlere esenlik bağışlayanı, harika öğüdün Habercisini gönderdin; bu yüzden Tanrı bilgisi bize yol gösteriyor. Şafaktan önce nöbet tutarak Seni yüceltiyoruz insanlığı tek seven.

Sezar’ın fermanına uyarak onun hizmetkârları arasında nüfusa kayıt edildin ve bizleri, kullarını, düşmandan ve günahtan özgür kıldın ey Mesih. Kendini bizim gibi tamamen yoksul kılarak birlik ve katılım aracılığıyla toprak doğamızı tanrısallaştırdın.

İşte, eskiden söylendiği gibi Bakire hamile kaldı ve insan olmuş Tanrı’yı doğurdu ve Bakire kalıyor. Onun aracılığıyla biz günahkârlar Tanrı ile barışıyoruz. Onu gerçekten Tanrı’nın Annesi olarak görüp ona imanla övgüler söyleyelim.

Iambic. Irmos.

Hata dolu eylemlerin gecesinde, karanlığımızda nöbet tutup
Sana şarkı söylüyoruz, ey Mesih, Bağışçımız olarak:
Bize gel ve af bağışla
Geçeceğimiz yolu kolaylaştır ki onun aracılığıyla
Yükselebilelim ve yüceliğe erişebilelim.

Efendi ten alıp gelmesiyle
O’na karşı olan çetin nefreti tamamen yaşadı,
Ruhların katilinin gücünü yok etti,
Dünyayı cisimsiz varlıklarla birleştiriyor,
Babasını yaratılışa şefkatli kılarak.

Önceleri karanlıklarda yaşamış olanlar
Yücelerdeki ateşten gelen gün ışığını gördüler.
Oğul, miras olarak ulusları Tanrı’ya getiriyor; betimlenemez kayra bağışlanıyor
Önceden günahın fazlasıyla çoğaldığı yere.

Ode 6. Irmos.

Derinliklerin canavarı, önceden ağzına aldığı gibi Yunus’u yeni doğmuş bir bebeği çıkarır gibi içinden çıkardı. Söz de Bakirenin içinde kalıp ondan ten aldıktan sonra ondan doğdu; ancak onu bozulmaktan korudu. Kendisi çürümeye tabi olmadığı gibi, annesini de zarardan korudu.

Baba’nın sabahyıldızından önce doğurduğu ve lekesiz Güçlerin dizginlerini elinde tutan Tanrımız Mesih, akılsız hayvanların yemliğine yatırılıyor. Eski bez parçalarına sarılıyor; ancak düğüm olmuş suç bağlarını çözüyor.

Küçük bir çocuk doğdu Âdem’in özünden ve bir Oğul verildi inanlılara; bu, gelecek çağın Babası ve Önderidir ve O’nun ismi harika öğüdün Habercisidir. Bu, yetkisiyle tüm yaratılışı yöneten kudretli Tanrıdır.

Iambic. Irmos.

Denizin en derin yerinde hapsedilmiş olarak,
Yunus yalvardı Sana gelip fırtınayı dindiresin diye
Ve ben, ey Mesih, zalim kralın okuyla yaralanmış halde,
Seni çağırıyorum, kötülüğü yok eden,
Çabuk gelip beni uyuşukluğumdan kurtarmaya. 

Başlangıçta Tanrı ile olan Söz Tanrı
Doğamızın güçsüzlüğünü görüp
Bir zamanlar ne idiyse onu korumak için şimdi ona güç veriyor,
Kendisini alçaltıyor, ikinci birliktelikle
onun yine tutkulardan özgür olduğunu göstererek

İbrahim’in soyundan bizim için geldi,
Oğullar olarak kaldırmak için üzücü şekilde düşmüş olanları
Onları alçaltan günah karanlıklarına. Işıkta yaşasa da,
şimdi bir hayvan yemliğinde yatmaktan
insanların kurtuluşu için, mutluluk duyuyor.

Kontakion 3. Ton

Bugün Bakire, insan aklını aşanı doğuruyor ve yeryüzü, erişilmez olana mağarayı sunuyor. Melekler çobanlarla birlikte O’nu yüceltiyor. Yıldızbilimciler O’na bir yıldız aracılığıyla gidiyor. Çünkü bize yeni bir çocuk doğdu; tüm çağların öncesindeki Tanrı.

Ikos.

Beytlehem, Eden’i açtı; gelin görelim. Gizli olan yerde mutluluk bulduk; gelin mağaranın içinde Cennetin sevincini duyalım. Orada çiçeği bağışlama olan sulanmamış kök belirdi. Orada bir zamanlar Davut’un, suyundan içmek istediği kazılmamış kuyu bulundu. Orada Bakire, bir bebek doğurdu ve hemen Âdem ve Davut’un susuzluğunu giderdi. Bu sebeple aceleyle gidelim bu yere; Küçük bir Çocuğun: tüm çağların öncesindeki Tanrı’nın doğduğu yere.

Synaxarion.

Aynı ayın 25’inde Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsus Mesih’in beden alıp doğuşu

Ayetler: Tanrı, insan olarak doğdu; annesi de bir bakire. Yaratılış bundan daha büyük hangi mucizeyi görmüştür? Bakire olan Meryem, Tanrı’yı 25 Aralıkta doğurdu.

Aynı günde Yıldızbilimcilerin Tapınışı

Ayetler: Yabancı uluslardan insanlar Sana taptı ey Söz, gelecekte ulusların Seni onurlandıracağını göstererek.

Aynı günde, Rabbi görmüş olan Çobanların Anılması

Ayetler: Çobanlar, sürülerini geride bırakarak, aceleyle İyi Çoban Mesih’i görmeye gittiler.

O’na sonsuzlara kadar yücelik olsun, Âmin.

Ode 7. Irmos.

Bir arada dindar olarak yetiştirilmiş Gençler, Tanrı tanımaz fermanı küçümseyerek ateş tehdidinden korkmadılar; ancak alevlerin ortasında durup şarkı söylediler: Atalarımızın Tanrısı, kutlusun Sen!

Tarlalarda duran çobanlar onları korkuyla dolduran bir ışık görümü gördüler; çünkü Tanrı’nın görkemi onların çevresini aydınlattı ve bir Melek şöyle haykırdı: Övgüler söyleyin; çünkü Mesih doğdu. Atalarımızın Tanrısı, kutlusun Sen!

Aniden Meleğin sözüyle gökler ordusu haykırdı: En yücelerdeki Tanrı’ya yücelik, yeryüzüne esenlik, insanlara iyilik olsun; Mesih birden parladı. Atalarımızın Tanrısı, kutlusun Sen!

 “Bu haber de ne?” diye sordu Çobanlar. “Tanrı’nın Mesih’i gerçekten geldi mi? Haydi Beytlehem’e gidelim.” Seni orada gördüler ve taptılar Sana. Annenle birlikte şarkı söylediler: “Kutlusun Sen, ey atalarımızın Tanrısı!”

Iambic. Irmos.

Her şeyin Kralını sevdikleri için yakalanıp bağlanmış olarak
Gençler küçümsedi dinsiz tehditlerini
Dizginlenmez öfkeyle dolu zalim kralın
Ve korkunç ateş onlardan geri çekildiğinde, dediler
Efendiye: ‘Tüm çağlar boyunca kutlusun Sen!’

Öfkeyle köpüren ve kükreyen alev
Yaktı hizmetkârları yedi kat ısıtılınca;
Ama Gençleri kurtarıyor, galipler olarak taçlandırıyor.
Onların üzerine Rab, dindarlığı ödüllendirerek,
Bol miktarda gönderiyor serinleticini çiyini.

Koruyucumuz Mesih, Sen ölümlülerin düşmanını utandırdın,
Sözle anlatılmaz şekilde ten almanı kullanarak kalkan gibi
İnsan suretinde getirerek Tanrı gibi olmanın sevincini
Ki onun ümidiyle bir zamanlar düşmüştük
Yücelerden karanlık derinliklere.

Sonsuz kudretinle devirdin
Ahlaksız kibirle başını kaldırmış vahşi günahı
Ve çıldırmış bir dünya aracılığıyla hiddetlenerek küfredeni.
Bir zamanlar aşağı çekilmiş olanları bugün tuzaklardan kurtarıyorsun
Ey Bağışçı, kendi isteğinle ten alarak.

Ode 8. Irmos.

Çiy ile nemlenen fırın, doğayı aşan bir mucizenin imge ve işaretiydi; çünkü içine aldıklarını yakmadı. Aynı şekilde Tanrılık Ateşi de içine indiği Bakirenin rahmini yakıp tüketmedi. Bu nedenle övgü dolu şarkılar söyleyelim: “Tüm yaratılış Rabbe şükretsin ve yüceltsin O’nu sonsuza kadar”.

Babil kızı, Davut’un çocuklarını Siyon’dan kılıç ve mızrakla sürdü; şimdi oğullarını, hediyeler taşıyan Bilge Adamları, Tanrı’nın konut edindiği Davut şehrinde tapınmaya gönderiyor. Bu yüzden övgü dolu şarkılar söyleyelim: “Tüm yaratılış Rabbe şükretsin ve yüceltsin O’nu sonsuza kadar”.

Yas, arpların sesini kesti. Siyon’un çocukları yabancı bir ülkede şarkı söylemeyecekti. Ama şimdi Mesih, Babil’in putperestlik şamatalarını yok ederek Beytlehem’de parladı. Bu yüzden övgü dolu şarkılar söyleyelim: “Tüm yaratılış Rabbe şükretsin ve yüceltsin O’nu sonsuza kadar”.

Babil, Siyon’u yağmaladı ve onun tüm krallık servetini ele geçirdi; ama şimdi, yol gösteren bir yıldız aracılığıyla Mesih onun hazine dolu adamlarını yeniden Siyon’a getirtiyor. Bu yüzden övgü dolu şarkılar söyleyelim: “Tüm yaratılış Rabbe şükretsin ve yüceltsin O’nu sonsuza kadar”.

Iambic. Irmos.

Ateşte yanmadan yürüyen eski antlaşmanın gençleri,
Erdenin mühürlü rahminin işaretidir
Doğayı aşan tarzda çocuk doğurduğunda.
Her ikisinde de aynı mucizevî güçle çalışarak
Kayra, insanlara övgüler söyletiyor.

Hata yapıp Tanrı olmanın öfkesinden kaçarak
Gençler gibi tüm yaratılış
Titreyerek övüyor sonsuz Sözü
Yüceliğinden soyunanı, hor görülecek bir dua sunmaktan korkuyor
Değişime tabi olsa da bilgelikle dayanıyor.

Ulusları ayağa kaldırarak geldin
İnsan doğasını çöl tepelerinden
Çiçeği bol otlaklara döndürmeye. Şimdi yok et
Ölümlülerin katilinin vahşi gücünü,
Takdirinle şimdi Tanrı ve insan olarak görünerek.

Ode 9. Megalynaria ve Irmos.

Ulula ey ruhum, tamamen pak Bakire Tanrıdoğuranı, göksel ordulardan daha saygıdeğer ve görkemli olanı

 

Tuhaf ve tamamen yüce bir sırra bakıyorum: Gök – mağara; Kerubimsel taht – Bakire;

Hayvan yemliği – Mesih’in yatırıldığı yer; şarkılarla ululadığımız, sınırlandırılamayacak

Tanrı

 

Ulula ey ruhum, tamamen pak Bakire Tanrıdoğuranı, göksel ordulardan daha saygıdeğer ve görkemli olanı

 

Tuhaf ve tamamen yüce bir sırra bakıyorum: Gök – mağara; Kerubimsel taht – Bakire;

Hayvan yemliği – Mesih’in yatırıldığı yer; şarkılarla ululadığımız, sınırlandırılamayacak

Tanrı

 

Ulula ey ruhum, ten alıp Bakireden doğan Tanrı’yı

 

Bilge Adamlar umulmadık bir yöntemle yeni, keşfedilmemiş bir yıldız gördüler. Onun

parlaklığı gökteki her yıldızın parlaklığını aşıyordu. Mesih’in doğuşunu önceden bildirdi:

Mesih, Kral, yeryüzünde Beytlehem’de bizim için doğdu.

 

Ulula ey ruhum, mağarada doğmuş olan Kralı!

 

Bilge Adamlar umulmadık bir yöntemle yeni, keşfedilmemiş bir yıldız gördüler. Onun

parlaklığı gökteki her yıldızın parlaklığını aşıyordu. Mesih’in doğuşunu önceden bildirdi:

Mesih, Kral, yeryüzünde Beytlehem’de doğdu, bizim için.

 

Ulula ey ruhum, Bilge Adamların taptığı Tanrı’yı!

 

“Yeni doğmuş Bebek-Kral nerede? O’nun yıldızını gördük” dedi Bilge Adamlar. “O’na

tapmaya geldik”. Tanrı tanımaz Hirodes, öfkeyle titredi. Öfkeden deliye dönüp Mesih’i

öldürme planı yaptı.

 

Ulula ey ruhum, Kendini Bilge Adamlara bir yıldız aracılığıyla açıklamış olan Rabbi!

 

“Yeni doğmuş Bebek-Kral nerede? O’nun yıldızını gördük” dedi Bilge Adamlar. “O’na

tapmaya geldik”. Tanrı tanımaz Hirodes, öfkeyle titredi. Öfkeden deliye dönüp Mesih’i

öldürme planı yaptı.

 

Ulula ey ruhum, Kral Mesih’i doğurmuş olan pak Bakireyi!

 

Hirodes, Bilge Adamları Beytlehem’e yönelten yıldızın ne zaman göründüğünü öğrenmek istedi; ancak onlar hediyelerle Mesih’e taptıktan sonra aynı yıldız onları ülkelerine geri götürdü, onların peşinde olan o tanrısız çocuk katilini şaşırtarak.

 

Bilge Adamlar ve çobanlar, Beytlehem kentinde doğmuş olan Mesih’e tapmaya geldiler.

 

Hirodes, Bilge Adamları Beytlehem’e yönelten yıldızın ne zaman göründüğünü öğrenmek istedi; ancak onlar hediyelerle Mesih’e taptıktan sonra aynı yıldız onları ülkelerine geri götürdü, onların peşinde olan o tanrısız çocuk katilini şaşırtarak.  

Iambic. Irmos.

Bugün Bakire, Efendiyi mağarada doğuruyor.

Korkuyla sessiz kalmayı seçmek daha kolay,
Çünkü bu daha güvenli; ama gerçekten çok zor
Sevgi içinde uyumla bestelenmiş şarkılar dokumak
Ey Bakire. Ama sen, ey Anne, bize güç ver
Ki niyetimizi gerçekleştirebilelim.

Bugün Efendi, bebek olarak bir Bakire Anneden doğdu.

Korkuyla sessiz kalmayı seçmek daha kolay,
Çünkü bu daha güvenli; ama gerçekten çok zor
Sevgi içinde uyumla bestelenmiş şarkılar dokumak
Ey Bakire. Ama sen, ey Anne, bize güç ver
Ki niyetimizi gerçekleştirebilelim.

Bugün Çobanlar kundağa sarılmış ve yemliğe yatırılmış Kurtarıcıya bakıyorlar.

Ey sen pak anne, Tanrı Sözünün ışıksız işaretlerini gördük
Gözden kaybolan gölgelerle birlikte; çünkü daha yeni senden parladı
Kapalı kapıdan geçip, bu yüzden Gerçeğin Işığını görmeye
Layık bulunduğumuzu görerek övüyoruz
Senin rahmini, yapmamız gerektiği gibi 

Dokunulmaz olan Efendi bugün bir bebek olarak kundağa sarılıyor.

Ey sen pak anne, Tanrı Sözünün ışıksız işaretlerini gördük
Gözden kaybolan gölgelerle birlikte; çünkü daha yeni senden parladı
Kapalı kapıdan geçip, bu yüzden Gerçeğin Işığını görmeye
Layık bulunduğumuzu görerek övüyoruz
Senin rahmini, yapmamız gerektiği gibi 

Bugün tüm yaratılış sevinçten coşuyor ve mutlu; çünkü Mesih, Bakire bir anneden doğdu.

Ey sen pak anne, Tanrı Sözünün ışıksız işaretlerini gördük
Gözden kaybolan gölgelerle birlikte; çünkü daha yeni senden parladı
Kapalı kapıdan geçip, bu yüzden Gerçeğin Işığını görmeye
Layık bulunduğumuzu görerek övüyoruz
Senin rahmini, yapmamız gerektiği gibi 

Göğün güçleri Kurtarıcı, Rab ve Efendinin doğduğunu dünyaya ilan ediyor.

Mesih’te sevinen insanlar buldu
Yüreklerinin özlemini, Tanrı’nın gelişine layık sayılarak
Şimdi dualar ediyor o yenilenme için
Yaşam yaratan için ey Lekesiz Bakire öyleyse
Bahşet bize o parlak yüceliğe secde etme kayrasını.

Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

 

Ulula ey ruhum, Üç Kişide var olan bölünmez Tanrılığın kudretini

Mesih’te sevinen insanlar buldu
Yüreklerinin özlemini, Tanrı’nın gelişine layık sayılarak
Şimdi dualar ediyor o yenilenme için
Yaşam yaratan için ey Lekesiz Bakire öyleyse
Bahşet bize o parlak yüceliğe secde etme kayrasını.

şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

Ulula ey ruhum, bizi lanetten kurtarmış olanı.

Mesih’te sevinen insanlar buldu
Yüreklerinin özlemini, Tanrı’nın gelişine layık sayılarak
Şimdi dualar ediyor o yenilenme için
Yaşam yaratan için ey Lekesiz Bakire öyleyse
Bahşet bize o parlak yüceliğe secde etme kayrasını.

Exapostilarion.

Kurtarıcımız, Doğudan gelen Gün Işığı, bizi yücelerden ziyaret etti ve önceleri karanlıkta ve gölgede olan bizler Gerçeği bulduk. Çünkü Rab, Bakireden doğdu. (üç kez)

 

Övgüler Ton 4

 

Yaşam nefesi olan her şey övsün Rabbi! Övün Rabbi göklerden! Övün O’nu en yücelerde! Sana ey Tanrı, şarkı yaraşır!

 

Övün O’nu tüm siz O’nun Melekleri! Övün O’nu tüm O’nun orduları! Sana ey Tanrı, şarkı yaraşır!

 

Ayet: Övgüler sunun O’na güçlü işleri için! Övgüler sunun O’na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde! (Mezmur 150:2)

 

Ton 4  Stichera idiomela (Yeruşalimli Andreas)

 

Sevinin ey doğru kişiler! Sevinçten coşun ey gökler! Sevinçle dans edin ey dağlar; çünkü

Mesih doğdu! Bakire, Kerubimlerin tahtı gibi oldu. Ten almış Söz Tanrı’yı bağrında

taşıyor. Çobanlar yeni doğmuş Çocuğu yüceltiyor. Bilge Adamlar Efendilerine

armağanlar sunuyor. Melekler O’nu övüp şarkılar söylüyor: “Her anlayışı aşan ey Rab,

yücelik Sana!”

 

Ayet: Boru çalarak O’na övgüler sunun! Çenkle ve lirle O’na övgüler sunun!

 

Baba’nın en yüce isteğiydi: Söz ten aldı. Bakire, insan olmuş Tanrı’yı doğuruyor. Bir yıldız, sevindirici haberi ilan ediyor. Çobanlar hayrete düşmüş ve Bilge Adamlar secde ediyor. Ve yaratılış büyük sevinçle doluyor.

 

Ayet: Tef ve dansla O’na övgüler sunun! Saz ve kavalla O’na övgüler sunun!

 

Kurtarıcıyı doğurdun ey Bakire Tanrıdoğuran. Havva’nın eski lanetini devirdin. Tanrı’nın Oğlu’nun annesi oldun. Tanrı ondan hoşnuttur. Ten almış Söz Tanrı’yı bağrında taşıyorsun. Çok derin olan bu gizemi anlayamayız. Sadece inanıp seninle birlikte yücelik sunabiliriz: “Her tür açıklamayı aşan ey Rab, yücelik Sana!”

 

Ayet: Zillerle O’na övgüler sunun! Çınlayan zillerle O’na övgüler sunun!

 

Gelin, Kurtarıcının annesine, çocuk doğurduktan sonra bakire kalmış olana şarkılar söyleyelim: “Selam, ey Kral Tanrı’nın ruhsal şehri! Mesih sende yaşamaya geldi. Kurtuluşu gerçekleştirdi”. Cibril ile birlikte ona övgü söyleyelim ve çobanlarla birlikte onu yücelterek şöyle diyelim: “Ey Tanrıdoğuran, bizi kurtarmak için senden beden almış olana dua et!”

 

Baba’ya ve Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

 

Ton 6  (by Germanos)

 

Senin yeryüzüne inme zamanın gelince, imparatorlukta ilk vergilendirme sayımı yapıldı; ama Sen de sayım yaptın ey Rab, Senin doğuşuna inanan herkesin ismini kaydederek. Sezar’ın fermanını amacın için kullandın: başlangıçsız ve sonsuz Krallığını ilan etmek için. Bu nedenle Sana vergilerimizi altın paralarla değil, Ortodoks tanrıbiliminin zenginlikleriyle ödüyoruz, ey ruhlarımızın Tanrısı ve Kurtarıcısı.

 

şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar. Âmin.

 

 

Ton 2  (Keşiş Yuhanna)

 

Bugün Mesih, Beytlehem’de Bakireden doğuyor. Başlangıcı olmayan, başlangıca sahip oluyor. Bugün Söz, ten alıyor. Göğün güçleri büyük sevinç yaşıyor. Yeryüzü, insanlarla birlikte seviniyor. Bilge Adamlar Efendi’ye hediyeler sunuyor; çobanlar mucizeyi duyuruyor ve bizler de durmaksızın haykırıyoruz: “En yücelerdeki Tanrı’ya övgüler, yeryüzünde insanlara iyilik ve esenlik olsun”.

 

Büyük Övgü Duası

 

Ton 4  Troparion

 

Senin doğuşun, ey Tanrımız Mesih, bilgelik ışığını dünyamızın üzerinde parlattı; çünkü yıldızlara tapmış olanlar doğuşun sayesinde bir yıldız tarafından Doğruluk Güneşi olan Sana tapmaya ve Senin yücelerden gelen Günün İlk Işığı olduğunu anlamaya yönlendirildiler. Ey Rab, yücelik Sana!

 

Aziz Altınağızlı Yuhanna düzeninde Kutsal Ayin

 

Çeviren: Theophilos Nathanael

 

 

 

25 Aralık Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in Doğuşu