/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 1 Eylül Kilise yılının başlangıcı-Litürjik yıl

1 Eylül Kilise yılının başlangıcı-Litürjik yıl

 

                                                                       1 Eylül Kilise yılının başlangıcı-Litürjik yıl

 

 

İnsanların kalbine sonsuzluğu koyan Tanrı, onların zayıflıklarını iyi bilir. Bilindiği gibi, evli çiftler yıl dönümlerini ve birçok insan, özellikle çocuklar her yıl kendi doğum günlerini beklerler. Ortodoks kilisesinde de RAB İsa Mesih, yaptıkları, yaşadıkları, Kutsal Ruh, Meryem Ana ve Tanrı uğruna yaşamlarını feda eden insanlar anılırlar. Her yıl Azizlerin şanlı ölümleri hatırlanır. Oruç günleri, bayram günleri ve Kutsal Kitap okuma düzeni vardır.  İşte bütün bunları imanlılara hatırlatan bir Ortodoks Takvimi vardır.

1 Eylül (eski takvime göre 14 Eylül), Ortodoks Kilisesine ait yılın ilk günüdür. Liturjik yıl, Kilise yılı veya Hıristiyan yılı diye de adlandırılır.

Bu aslında Tanrı’nın iyiliğinin bir parçasıdır. Ortodoks imanlılar her yıl 1 Eylülden 31 Ağustos (14 Eylül – 13 Eylül)’a kadar, Kilise Takvimi ile Mesih’in yeryüzünde belirmesinden, hizmeti, ölümü, diriliş ve yükselişi dahil olmak üzere Kutsal Ruh’un gelişine, Meryem Ana’ya ve Tanrı’nın Azizlerine diar olaylara her yıl tekrar bakar, hatırlar, yüceltir ve Tanrı’nın eşsiz sağlayışına tapınırlar. Oruç günleri, Azizlerin anılma günleri ve Kutsal Kitap okumaları bu takvimle Ortodoks imanlılara sunulur. Bu harika döngü sürekli baştan başlayarak, yine başa döner. Fakat güvendiğimiz ve yücelttiğimiz Kutsal Ruh imanlılara her yenilenen yılda daha fazla anlayış verir ve olayları daha iyi anlamalarını sağlar. “Bakın yeni bir şey yapıyorum”, Yeşaya peygamber aracılığı ile Tanrı böyle söylüyor (43:19). Yeni şarap bizlere yeni şarap tulumunda gelir. Her yenilenen yılla, yeni şeyler öğrenilir ve imanda bir adım daha ileri gitme fırsatı yakalanır.

Peki takvimin başlangıcı neden 1 Eylül olarak kabuledilir?

325 yılında toplanan İznik Ekümenik Konsülü, Kilise takviminin 1 Eylülde başlaması gerektiğini kararlaştırır. Bunun üç sebebi bulunmaktadır. Eylül ayı, Yahudiler için sivil yılın başlangıcıdır ve aynı zamanda hasatın toplanarak Tanrı’ya şükranların yükseltildiği zamandır.

Yine bu zamanda İsa Mesih Nasıra’daki Sinagoğa  giderek peygamberlik sözlerini okur…

Bilindiği gibi Yahudi geleneğinde  bir erkeğin topluluk içerisinde söz söyleyebilme yaşı 30’du. Ve Mesih İsa 30 yaşına geldiğinde, her zamanki gibi yine havraya gider fakat bu kez Kutsal Yazılar’dan bir bölüm okumak üzere ayağa kalkar ve Yeşaya peygamberin kitabından bir bölüm okur (Luka 4:16-22), “Rab`bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde`yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve Rab`bin lütuf yılını ilan etmek için Beni gönderdi.”(Yeşaya 61:1-2). Böylece RAB Mesih İsa tüm yaratılışa açıkça Kurtuluş Müjdesini duyurmaya başlamıştır. İşte bu başlangıç, Kutsal Geleneğe göre Kilise Takviminin de başlangıcıdır.

Eylül ayı Hıristiyanlık tarihinde de önemli bir yer alır çünkü bu ayda İmparator Büyük Konstantin, Hıristiyan düşmanı olan putperest kral Maxentius’a karşı zafer kazanmıştır. İmparator Büyük Konstantin, savaştaki en büyük başarısına Milvius zaferiyle ulaşır. Aynı zamanda, bu zafer onun vaftiz oluş sebebidir. Savaştan bir gün once putlara dua ederken, göklerde güneşin üstünde “BUNUNLA YENECEKSİN” yazan bir çarmıh görür. Hemen ardından, uykusunda, İsa Mesih sembolüyle kendisine görünür. Düşmanıyla girdiği savaşta, Haç’ını, kendisine koruyucu olarak kullanmasını söyler. Ve Konstantin, ilk olarak, askerlerinin kalkanı üzerine “Gerçek Tanrı” işaretini kazıtır. Bu, Mesih İsa’nın Grekçe’deki isminin ilk iki harfi olan X (khi) ve P (rho) harfleridir. X ve P harflerinin karışımıdır. 312 yılından itibaren Konstantin HAÇ’ı zaferinin yaratıcısı olarak görür ve artık vaftizli, imanı tam bir Hristiyan’dır. Belirgin bir şekilde Hristiyanlığa yönelmiştir.

 

Apolitikiyon

Evrenin yaratıcısı, eşsiz otoritenle zamanı ve mevsimleri ayarladın, lütfun olan bu yıl döngüsünü kutsa. Ey Tanrım, yöneticileri ve halkları koru ve esenlik ver, Tanrıdoğuran’ın aracılığı ile bizleri kurtar.

Kontakiyon

Sonsuz bilgeliğiyle her şeyi yaratan, zamanıda eşsiz otoritenle ayarla ve Hıristiyanlara zaferler bağışla. Bu yıl boyunca gelişimizi, gidişimizi kutsa ve İlahi iradenle yolumuzda rehber ol.

              Hazırlayan: Pavlos Ulaş

 Kaynakça

                         http://www.antiochianladiocese.org
                         http://www.en.wikipedia.org
                       http://www.goarch.org

 

1 Eylül Kilise yılının başlangıcı-Litürjik yıl