/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 6 Ocak Kutsal Vaftiz Bayramı

6 Ocak Kutsal Vaftiz Bayramı

Kutsal Vaftiz Bayramı

İlahi sevinç ve insani sevgil

“Sevgili Oğlum Budur O’ndan Hoşnudum”

(Matta 3:13-17)

“Rabbin adıyla gelen mübarektir Rab Allah bize zuhur etti”  Vaftiz bayramının ezgisi budur. Bu ezgi iki coşkuyu ifade eder : Allah’ın bize zuhur etmesi ama aynı zamanda Rabbin adıyla gelen insan-ilah olan İsa Mesih.
Bu bayramda yalnızca Allah insana zuhur etmiyor, aynı zamanda “İnsan” Allah’a zuhur ediyor.Sonuçta Allah’ın kalbinin hoşnut olduğu insan zuhur etmiştir. O Allah’ın razı ve hoşnut olduğu sevgili Oğul ve İnsan’dır
Allah’ın hoşnutluğu gerçekleşsin diye zuhur etti. Allah’ın bizden hoşnut olması için benzeri olmamız gereken suret zuhur etmiştir. İnsan zuhur etmiştir: “İnsan budur” Allah’ın beklediği insan zuhur etmiştir. Rabbin adıyla gelen mübarektir.
Baba Allah’ın hoşnut olduğu insana yönelteceği en güzel sıfat : “Sevgili Oğlum” idi. Allah sevgidir. Allah sevgisinde insanlar arasında ayrım yapmaz. Ama Allah’ın sevdiği Oğul kendisi bizzat bu Babayı seven Oğuldur. O halde zuhur edip ilahi yüreği hoşnut eden ve benzeri olmayan insan sureti, göksel babanın sevdiği insanın örnek sureti değildir. Bu, Göksel Babayı sonuna kadar seven insanın sureti olduğu kadar Allah’ın yarattığı her insanın da suretidir.
Allah herkes için ezeli bir sevgidir. Allah yağmurlarını iyiler ve kötüler üzerin eşit bir şekilde yağdırır ve bu durum başlangıçtan beri böyleydi. Ama bugün görünmesi gereken, oğulluğun en mükemmel insani sevgisiyle en kamil babalık sevgisine cevap veren hristiyanlardır. Seven Baba görünmüştür, ve baba tarafından “Sevgili Oğlum” diye çağrılabilen insan olan Oğul’un da zuhur etmesi gerekir.
Zuhur (Vaftiz) bayramında Kutsal Üçleme ilahi yaşam sevgisi olarak ortaya çıkıyor. Baba Allahı’nda onu seven evlatlara ilişkin sevinci de ortaya çıkmaktadır. Babalığın en kamil sevgisine en mükemmel insani evlatlık sevgisi ile cevap veren İsa Mesih’in suretidir. Allah sevinmez, ta ki herkes dönüp onunla yaşayana kadar. İlahi arzu ve rıza budur.
Çağlar boyunca insanlar hristiyanlar ve hristiyan olmayanlar, her biri kendi imanına göre Allah’ı razı etmeye çalıştılar. Genel olarak insanlar kendi düşüncelerine göre tanrıları razı etmek uğruna onlara ibadetler ile çeşitli kurbanlar ve armağanlar sundular. Kutsal Kitap eski ahit bölümündeki atalar tanrısal vasiyetlerin hatta harfine kadar korunmasıyla ün kazandılar. Onu razı etmiş olmanın ve onunla barışmanın alameti olarak çeşitli kurbanlar ve ibadetler ile yakmalık sunular takdim etmişlerdir. Ama peygamberler bir çok defalar Allah’ın yakmalık sunulardan razı olmayacağı ve kendisine takdim edilenlerle barışmayacağını yüksek sesle dile getirdiler. Allah ile barışma tövbe ile olur , Allah’a sunulacak kurban ise ezik bir yürektir.
Allah sevgidir.Ve evlatlarını daima sevilenler “Sevgililer” olarak ister. Allah ile aramızda ki ilişkinin korku veya çıkar meselesi olması mümkün değildir, Sevgidir. “Rab Allah biz zuhur etti” onun için bizden beklediği ona sevgi ile karşılık vermektir.
Oruçlar, dualar, iyilikler ve paylaşımlar ne olursa olsun ve hristiyanlık faziletleri olarak adlandırdığımız her davranış Allah için gerekli değildir, ama bizim için gereklidir. Ama bunları bir fidye veya bağışlanma vesilesi olarak sunmamız için değil . Haşa, çünkü Allah ne bir muhasebeci ne de bir hakimdir.  Allah seven bir babadır. Bu nedenle bütün bu faziletler kalbimize Allah’ı sevdiren vasıtalar olarak gereklidir. Faziletler aslında kendisinin içinde bir değeri olmayan uygulamalardır. Bunların değeri , sert olan yüreğimizi yumuşattıkları orandadır. Değişkenlere olan sevgimizi, tek ihtiyacımız olan göksel babanın suretine çevirdiği miktarda bu faziletler değerli olur.
Allah’ı sevmek için oruç tutarız, duayı da aynı amaçla yaparız ve bu gaye için iyilikte bulunuruz. Bizde Allah sevgisini arttırmayan ve bizi Rabbimiz İsa Mesih’in suretine yöneltmeyen her fazilet ürün vermeyen emeklerdir.
Allah sever ve tarafımızdan da sevilmesi istenir ve kurtuluşumuz bununladır.
Allah, kendisiyle sevinç duyulan biricik oğlunu “Sevgili” sıfatıyla çağırınca sevinç duydu. Aynı isimle bizi de çağırmak için bekliyor. Allah zuhur bayramında seven bir baba olarak ortaya çıktı. Buna karşılık bizde bu bayramda dua edelim ki onu seven evlatlar olalım, ve “Sevgili” sıfatı bize layık olsun ve Baba Allah yüreğinin sevinçli olmasını ümit edelim. Amin.

6 Ocak Kutsal Vaftiz Bayramı