/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / 3. Allah’ı gözlemek

3. Allah’ı gözlemek

3. Allah’ı gözlemek

Nissalı Gregorius’un vaazlarından

Her tür kusurdan arındırılmış, vücutlardan kurtulmuş olan ruh, Allah’ı gözlemesine olanak tanıyan bakışının keskinliği ve berraklığı yüzünden mutludur.

İnsanın yaşamında vücut sağlığı bir değeri temsil eder, fakat mutluluk bağlılığın nedenini bilmekte değil, sağlıklı yaşamda olur. Şayet biri sağlığın övgüsünü yaptıktan sonra, hastalıklara neden olan gıdalar alırsa, sağlığın övgüsü ona ne yarar getirebilir ki? Aynı şekilde buradaki söylevi yorumlamalıyız. Mutluluk, der Rab, Allah ile ilgili bazı gerçekleri bilmekte değil, Allah’ı içimizde taşımaktadır. “Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Onlar Allah’ı görecekler (Mt. 5, 8). Kanımca Allah, ruhunun gözü iyice temiz olanlarla yüz yüze gelmek istiyor; oysa Mesih’in dediğine uygun olarak: “Çünkü Allah’ın egemenliği içinizdedir” (Luk. 17,21). Yüreğini arındırmış olan Tanrısal doğanın imgesini kendi ruhunun güzelliğinde görebilir.

O halde yüreğini örten çirkinlikleri yıkarsan, Tanrısal güzellik sende parlayacaktır. Pastan kurtulan demirin güneşte parlaması gibi, kötülüğün pasını kendisinden uzaklaştırdıktan sonra, iç insan özgün ve ilkel şeklinin benzerliğine yeniden sahip olup, iyi olacaktır.

Demek ki kendini gören, kendinde arzuladığı şeyi görür. Böylece yüreği temiz olan, yüce mutluluğa erişir. Çünkü kendi arılığına baktığında, bu imgenin içinden kendi ilk ve temel şeklini görür. Güneşe bir aynadan bakanlar, bakışlarını gökyüzüne dikmezlerse de, güneşi o ışık dağıtan yıldıza dolaysız bakanlar kadar görürler. Güçleriniz erişilmez ışığa bakmaya ve onu sezmeye yeterli değilse bile, siz de ilk lütfe dönerseniz, aradığınızı kendinizde bulacaksınız. Nitekim Allah arılıktır kusur ve tutku eksikliğidir, her kötülükten uzak kalmaktır. Şayet bu gerçekler sende ise, Allah’ta muhakkak sendedir. Dolayısıyla ruhun her tür kusurdan arındığında, tutkulardan kurtulduğunda ve her kirlilikten uzak kaldığında, o zaman bakışının keskinliği ve berraklığı yüzünden mutlusun. Çünkü arınmayanların gözünden kaçanı sen, arınmış olduğun için görebileceksin. Tinsel gözlerinden maddi karanlığı yok ettikten sonra yüreğinin arı huzurunda, çok mutlu lütfe sahip olacaksın. Nedir bu yüce görüntü?

Azizlik, anlık, alçakgönüllülük ve sayelerinde Allah’ı görebildiğimiz Tanrısal doğanın tüm aydınlık görkemleri.

 Kaynak: Meryemana.net

3. Allah’ı gözlemek