/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Patrik Hazretlerinin 2022 Paskalya Mesajı

Patrik Hazretlerinin 2022 Paskalya Mesajı

Patrik Hazretlerinin 2022 Paskalya Mesajı

 

Kutsal Paskalya İçin

Patrikhane Bildirisi

169 Protokol Numaralı

+ B A R T H O L O M E O S

ALLAH’IN İNAYETİYLE KONSTANTİNOPOLİS-YENİ ROMA BAŞEPİSKOPOSU VE EKÜMENİK PATRİK

İZZETLE DİRİLEN MESİH’İN LÜTFU, SELAMETİ VE MERHAMETİ

TÜM KİLİSE CEMAATİNE OLSUN

* * *

Kutsal ve Büyük Oruç döneminde çileci mücadeleyi verdikten ve Rabbin muhterem Çilelerine huşuyla katıldıktan sonra şimdi O’nun görkemli dirilişinin ebedi nuruyla doluyuz, bu nedenle tüm Dünya’ya sevinçle ‘’Mesih Dirildi’’ diye haykırarak O’nun gökler üstü adını övüyor ve yüceltiyoruz.

Diriliş, Ortodoks Hristiyanlar’ın imanının, dindarlığının, kültürünün ve umudunun yapı taşıdır. Kilise hayatı –ilahi-insani, kilise gizemleri ve litürjiyle ilgili olduğu kadar manevi, ahlaki ve çobansal ifadesiyle, Mesih’le gelen lütfun ve diriliş beklentisinin iyi şahitliğinde- kendini gösterir ve kurtarıcımızın haçı ve dirilişi aracılığıyla ölümün gücünün yok edilmesi ve insanlığın ‘’kötülüğün köleleğinden’’ kurtuluşunu yansıtır. Bu dirilişe dinimizin azizlerinin ve şehitlerinin, doktrinlerin ve kültürün tanık olduğu kadar, kilisenin meşru yapısı ve işlevi ile birlikte, kutsal kiliseler, manastırlar, mukaddes yerler, din adamlarının ilahi coşkusu, sahip olduklarını ve varlıklarını keşiş olarak Mesih’e verenlerin koşulsuz bağlılığı, müminlerin Ortodoks düşüncesi ve bir bütün olarak dini yaşam tarzımızın kıyamete dair güdüsü şahittir.

Biz Ortodokslar için, Paskalya kutlaması dünyevi gerçeklikten ve onun yalanlardan geçici bir kaçış değil, ölümle ölümü ezen Adem soyunun Kurtarıcısı’nın, tarihin Efendisi, ebediyen bizimle ve bizim uğrumuza sevgi Allah’ı olduğuna dair sarsılmaz inancımızın ilanıdır. Paskalya, Mesih’in bizi özgür kılan hakkaniyet olduğu kesinliğinin deneyimidir; hayatımızın temeli, varoluş ekseni ve ufkudur. ‘’Bensiz hiçbir şey yapamazsınız’’(Yuhanna 15:5).

Hiçbir durum, ‘’ne sıkıntı ne elem, ne zulüm ne açlık, ne tehlike ne de kılıç (Romalılar 8:35)’’, müminleri Mesih’in sevgisinden ayıramaz. Bu sarsılmaz inanç, özgün ve bu dünyada “Allah’ın emektaşları”(1 Kor. 3.9) olma arzumuza ilham verir ve güçlendirir. Şüphesiz ki, hiçbir insani çözümün olmadığı, aşılmaz her engel ve açmazda daima umut ve başka bir yol vardır. ‘’Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim’’(Filipililer 4.3). Mesih’in dirilişiyle, insanlığın serüveninde ne şekilde olursa olsun kötülüğün son sözü söylemediğini biliyoruz.

Yüce Rabbimizin insana verdiği en üstün değer karşısında şükran ve sevinçle dolup taşmamıza rağmen, günümüzde çok yönlü şiddet, sosyal adaletsizlik ve insan hakları ihlalleri karşısında cesaretimiz kırılmaktadır. ‘’Dirilişin nurlu mesajı’’ ve ‘’Mesih dirildi!’’ haykırışlarımız bugün korkunç silah sesleri, askeri saldırıların masum kurbanlarının acıklı ağlayışları ve aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu mültecilerin kötü durumuyla birlikte yankılanıyor. Ukraynalı mültecilerin büyük çoğunluğunun sığındığı Polonya’ya yaptığımız son ziyarette tüm bu sorunları kendi gözlerimizle müşahede ettik. Ağır bir haç taşıyan dindar ve cesur Ukrayna halkının yanındayız ve acılarını paylaşıyoruz. Barış ve adalet için olduğu kadar bunlardan mahrum kalan herkes için de dua ediyor, mücadele veriyoruz. İnsanlık onurunun yok edilmesi karşısında sessiz kalmak biz Hristiyanlar için düşünelemez bir şeydir. Askeri çatışmaların kurbanlarıyla birlikte, savaşın ‘’en büyük zayiatı’’, uzun tarihi boyunca savaşı ortadan kaldırmayı başaramayan insanlıktır. Savaş sorunları çözmediği gibi, yeni ve daha karmaşık olanlarını yaratır. Bölünme ve nefret eker, halkları arasındaki nifakı artırır. İnsanlığın savaş ve şiddet olmadan yaşayabileceğine dair inancımız tamdır.

Mesih’in Kilisesi varoluşsal olarak barış elçisi olarak işlev gösterir. Yalnızca ‘’semavi barış’’ ve ‘’dünya barışı’’ için dua etmekle kalmaz aynı zamanda onu tesis etmek için her insani çabanın önemini vurgular. Bir Hristiyanın başlıca özelliği ‘’barışçıl’’ olmasıdır. Mesih, Allah’ın dünyadaki somut görüntüsü olan barışı sağlamak için mücadele edenleri kutsar ve Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un semavi hükümdarlığı olan ‘’yeni yaratılışta’’, ‘’tüm anlayışı aşan’’(Filipililer 4.7) barışı gösterir. Ekümenik Patrikhane’nin, ‘Dünya’daki Yaşam İçin, Ortodoks Kilisesi’nin Sosyal Ahlakı’ , başlıklı belgesinde de bilgece vurgulandığı gibi kilise, ‘’barış uğruna şehit olanları sevginin gücünün, ilk ve son halindeki yaratılışın iyiliğinin ve dünyevi hizmeti esnasında Mesih tarafından kurulan ideal insan davranışının birer tanığı olarak’’ (§ 44).

Paskalya, özgürlüğün, neşenin ve barışın bayramıdır. Ortak diriliş deneyimimiz aracılığıyla Mesih’in dirilişini dindarlık ruhuyla övüyoruz. İlahi Tasarının büyük gizemine imanla tapıyor ve herkesin ortak bayramına iştirak ediyoruz. Bu ruhla, Konstantinopolis Kilisesi tahtından Rabbimizin Haçına ve Dirilişine sonsuzluklar boyunca iştirak eden hepinize hitap ederek, muhterem kardeşler ve sevgili evlatlar, ölüler diyarını yok eden ve bize ebedi hayatı bağışlayan Mesih Allah’ımızın lütfu ve merhametini dileyerek tüm kalbimizle paskalyanızı kutluyoruz.

Fener, Kutsal Paskalya 2020

Allah’ın nezdinde hararetli duacınız

+ İstanbul Başepiskoposu Bartholomeos

 

Patrik Hazretlerinin 2022 Paskalya Mesajı