/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 1 Ocak Rabbimiz Isa Mesih’in Bedence Sünneti

1 Ocak Rabbimiz Isa Mesih’in Bedence Sünneti

Rabbimiz Yeşuha Mesih’in Bedence Sünneti

Rabbimiz Yeşuha Mesih’in Bedence Sünneti

Musa’nın Yasası, kadın bir erkek çocuk doğurursa çocuğun doğumunun sekizinci günü sünnet edilmesini emrettiği için (Levililer 12:2-3) Kurtarıcımız bu günde, yani Doğuşunun sekizinci gününde yasanın şart koştuğu Sünneti kabul etti ve Meleğin buyruğu uyarınca YEŞUHA (Kurtarıcı anlamına gelir – Matta 1:21; Luka 1:31 ve 2:21) adını aldı ki bu ad tüm adların üstündedir. Bugün Rabbimizin adını kutladığımız için O’nun beden alışıyla başlayan Yeni Yıla da girmiş oluyoruz.

Çalışılmaz ve her gıda serbesttir.

Apolytikion (Bayram). Ton 1.

Ey pek şefkatli Rab, Tanrı doğasında bulunarak değişmeden insan sureti aldın ve yasayı yerine getirerek tende Sünneti özgürce kabul ettin; öyle ki gölgeleri kovup tutkularımızı örten şeyleri çıplak bırakasın. Yücelik olsun Senin iyiliğine, yücelik olsun Senin merhametine, yücelik olsun Senin sözle betimlenemez alçalışına ey Söz.

Bayram. Ton 3.

Her şeyin Rabbi sünnet buyruğuna uyuyor ve iyi olduğu için ölümlülerin hatalarını kesip atıyor. Bugün dünyaya kurtuluş veriyor. Mesih’in ışık taşıyan üyesi, Kurtarıcının Baş Kâhini tanrısal Vasil de en yücelerde sevinç duyuyor.

 

1 Ocak Rabbimiz Isa Mesih’in Bedence Sünneti