/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 2 Ocak. Kutsallar arasındaki Babamız, Roma Papası Silvester’ın anılması.

2 Ocak. Kutsallar arasındaki Babamız, Roma Papası Silvester’ın anılması.

2 Ocak. Kutsallar arasındaki Babamız, Roma Papası Silvester’ın anılması.

314 senesinde Miltiyades’in ardılı oldu. 325 yılında İznik’te toplanmış olan ilk Ekümenik Konsüle temsilcilerini gönderdi. 335 yılında öldü.

Apolytikion (Aziz). Ton 4.

Eylemlerinin doğruluğu seni sürüne bir iman kuralı, bir alçakgönüllülük göstergesi ve özdenetim öğretmeni ilan etti ve alçakgönüllülük sayesinde yücelerdeki şeyleri, yoksulluk sayesinde zenginlik elde ettin, ey Baba ve piskopos Silvester, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya dua et.

Kontakion (Aziz). Ton 4.

Tanrı tanığı Baba, kâhinler arasında Kralın ve Tanrı’nın kâhini olarak gösterildin ve çilekeşlerin dostu oldun. Bu nedenle şimdi Melekler korosuyla birlikte göklerde sevinmektesin. Roma’nın görkemli çobanı Silvester, senin hatıranı sevgiyle kutlayanları kurtar.

 

 

 

 

2 Ocak. Kutsallar arasındaki Babamız, Roma Papası Silvester’ın anılması.