/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Vaftizci Aziz Yuhanna’nın doğumu

Vaftizci Aziz Yuhanna’nın doğumu

24 Haziran: Peygamber ve Vaftizci Aziz Yuhanna’nın doğumu ve ebeveynleri Zekeriya ve Elizabet’in anılması.

Luka İncili’nin ilk bölümünde Aziz Vaftizci Yuhanna’nın doğum hikayesini okuyabiliriz. Babası Zekeriya ve annesi Elizabet’ti.

Ayrıca, dört İncil (Matta- Markos – Luka – Yuhanna) da ondan bahsder.

Vaftizci Aziz Yuhanna’nın mesajıyla ilgili çeşitli isimleri veya lakapları vardır:

1- Peygamber-Προφήτης: Eski Ahit peygamberlerinin sonuncusu yani, Eski ve Yeni Ahit arasında bir arabulucu olduğu için Rab İsa Mesih’in gelişini açıklayan son peygamberdir.

2- Önceki veya Öncü-Πρόδρομος: “Önceki” veya “Öncü” kelimesi Rab’den bedenen daha önce geldiği anlamına gelir. Yuhanna İsa’yı, ayakkabılarının bağcıklarını çözmeye bile layık olmadığına inanarak onu fedakar ve kurtarıcı olarak adlandırdı. (Markos 1-7)

Dolayısıyla kiliselerde onun ikonasını her zaman ikonastaslarda Mesih’in solunda olacak şekilde görürüz.

3- Vaftizci-Βαπτιστής: Yani Mesih’i vaftiz eden kişi. Βαπτιστής kelimesi, eski olanı silmek ve yeni bir giysi almak için suya batırmak eyleminden geçirmek yani tam daldırmak anlamına gelir. Bu eylemin, Mesih’in ölümü ve dirilişi anlamına geldiği için, Hıristiyanlıkta çok büyük bir teolojik anlamı vardır.

Yunanca da βαπτίζω Baptízō  İngilizce çevirisi “To Baptize”dir.

4- Çöl’ün meleği

Bu isim öncelikle MÖ beşinci yüzyılda yazılmış olan Malaki kitabındaki bir kehanetten gelir.  “İşte ulağımı gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma ulağı gelecek” diyor Her Şeye Egemen RAB. (Malaki 3-1) Bizzat bu ayetle incil yazarı Markos Aziz Yuhanna müjdesi açılışını yaptı. (Markos 1-2)

Önemli not, Malaki ayetinde melek kelimesi iki kez bahsedilmiştir:

* Birincisi, gönderilen. Yani Rab’in yolunu hazırlamak için göndereceği melek, çünkü burada konuşmacı askerlerin Rabbi, yani Tanrı’nın bizzat kendisi.

* İkincisi, Sözleşmenin Meleği olan Mesih anlamına gelir. Ondan önce gelecek olan ve bir melek olarak da yolunu açan.

Bu da, peygamberin adı ile peygamberliğinin konusu arasındaki bağlantıdır.

 

Antakya ve tüm Doğu Rum Ortodoks Patrikhanesi sitesinden tercüme edilmiştir.

Peder Dimyan Yakupoğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaftizci Aziz Yuhanna’nın doğumu