/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Rab’bimiz bize hitap ediyor: Daha fazla ne istiyorsun?

Rab’bimiz bize hitap ediyor: Daha fazla ne istiyorsun?

 

         

          ”Ben baba, kardeş, Güvey, ev, besleyen, elbise, kök, temelim.  Her ne istersen benim. Öyle ki başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayacaksın. Sana ben hizmet edeceğim, çünkü hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldim. Ben dost, misâfirperver, baş, kardeş, anneyim. Ben her şeyim, sâdece bana sıkı sıkıya tutun. Senin için fakir oldum, senin için yersiz yurtsuz dahi oldum, senin için Haç’a gerildim, senin için mezara indim, senin için yücelerde Peder’e şefâat ederim. Peder tarafından senin için aracı olmak üzere yeryüzüne gönderildim. Sen benim için her şeysin. Kardeş, (semâvî hükümranlıkta) ortak vâris, dost ve uzuvsun. Daha fazla ne istiyorsun? Seni sevenden neden yüz çeviriyorsun?”

 

İstanbul Başepiskopos’u Aziz İoannis Hrisostomos’un (Altınağızlı’nın), İsa Mesih’in insana olan sevgisinden bahsettiği, Matta 24:16-31’e dâir 76. nutkundan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rab’bimiz bize hitap ediyor: Daha fazla ne istiyorsun?