/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / Yeni yıl mesajı 2018

Yeni yıl mesajı 2018

Yeni yıl mesajı 2018

(Pisidia bölgesi’nin Başpiskoposu Sotirios)

     Sevgili kardeşlerim!
     Her şeyin yaratıcısı olan, Yeni Yılın yükselişini bir kez daha kutlamamızı sağlayan, merhametli Tanrımıza şükranlar olsun. Dileklerimizin esasını sağlık, barış ve sevinç oluşturmaktadır. Gerçek sevincin kaynağı, insan doğasını alarak insanları Baba Tanrı’ya tekrar bağlamayı amaçlayan Tanrı’nın Oğlu ve Sözü olan Mesih’tir.

Bu nedenle Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tam olsun (Yuhanna 16: 23-24).

      Mesih’e olan sevginin ve güvenin sonunda hepimizin aradığı sevinç Onun da söylediği gibi şudur: “O gün dileyeceğinizi benim adımla dileyeceksiniz. Sizin için Baba’dan istekte bulunacağımı söylemiyorum. Çünkü beni sevdiğiniz ve Baba’dan çıkıp geldiğime iman ettiğiniz için Baba’nın kendisi  sizi seviyor”(Yuhanna 16: 26-27).
       Mesih’e olan sevgimiz diğer kardeşlerimize olan sevgimizle müsavidir, çünkü hepimiz Göklerde bulunan aynı Babanın çocuklarıyız. Diğer insanlar ten renklerine, nereli olduklarına, cinsiyetlerine, sosyal ve ekonomik durumlarına göre ayrılmazlar çünkü hepimiz bir tek İsa Mesih’teniz (Galatyalılar 3:29). Ve dahası, sevgimiz bütün makul sınırları aşar ve düşmanları dahi kucaklar.
      Mesih’i sevenler O‘nun yaptıklarını da yapar: Yani, merhametli ve sevecen olurlar. Bir acıma duygusundan ya da üstünlükten değil, salt Mesih’e yani tüm zavallıları, yoksulları kendi kardeşi olarak gören Hayırseverimize olan sevgiden ve minnettarlıktan kaynaklanmalıdır. Ve bu bizim dünyada cenneti tecrübe etmemizdir. Mesih’in ve O‘nun caddelerden sokaklardan kendi sofrasına davet ettiği kardeşlerimizin varlığında yaşarız (Luka 14:21).
       Mesih’ten korkmuyoruz çünkü Onu seviyoruz! Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar, çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır(1 Yuhanna 4:18). Biz Onu seviyoruz ve arkadaşımız gibi hissediyoruz. Çünkü ilk önce O bizi sevdi (Elçilerin İşleri 4:19) ve bizleri dostları olarak çağırır: “Benim dostlarım olursunuz …” (Yuhanna 15:14). Bundan dolayı, bizler Ona bir arkadaş olarak yaklaşırız. Düştüğümüzde, bir günah işlediğimizde, Ona doğru ceza alma korkusuyla değil  dostluktan kaynaklı cesaretle, içtenlikle, sevgiyle ve güvenle koşarız ve Kendisine şöyle itirafta bulunuruz: “Efendim, imanda eksikliğim oldu, hatalar işledim, affet beni.” Onunla bağlarımız ne kadar kuvvetliyse sevgisine ve merhametine olan itimadımız da o derecede fazladır. Dolayısıyla hatalarımızın O‘nunla olan bağımızı koparmasına izin vermeyiz.

      Kendimize gelip tövbe ederiz ve O‘na sade ve samimi bir şekilde, kasıtlı ya da kasıtsız işlediğimiz suçlarımızı ve kendisinden uzaklaşmamızı affetmesini diliyoruz. Bu şekilde O‘na tekrar kavuşmanın sevincine de erişebiliriz.
       Mesih’i sevenler ve O‘na uyanlar, dünyadaki tüm zorluklara, üzüntülere ve acılara rağmen Onun sevinci içerisinde yaşarlar. Kendi varlığındaki Mesih’le acı çektiği için havari Paul şunu vurgulamaktadır: “Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum” (Koloseliler 1:24). Çarmıha gerilen ve yeniden dirilen yarı Tanrı ve insan olan İsa Mesih, onun içerisinde yaşamıştır!
       Kardeşlerim, modern çağın dünyaya getirdiği bütün üzüntülere ve kederlere rağmen, Mesih’teki sevgimizin sürekli büyümesi ve ruhlarımızın varlığının sevinciyle dolması için dua edelim. Mesih, “mezardakilere hayat vererek” ve yaşamı çeşitli tehlikelerle tehdit edilen bizlere ümit vererek bizleri ölümden hayata götürdü. Bu yüzden mutlu ve iyimser olabiliriz!

                                     2018 YILI NEŞELİ VE KUTSANMIŞ BİR YIL OLSUN.

                                                    En derin babacan sevgilerimle,
                                            + Pisidia’nın Başpiskoposu Sotirios

Yeni yıl mesajı 2018