/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 2 Ocak Beliriş (Theofanya) Ön Bayramı

2 Ocak Beliriş (Theofanya) Ön Bayramı

2 Ocak Beliriş (Theofanya) Ön Bayramı

 

Ön Bayram. Ton 4..

Hazırlan Zavulun ve hazır ol Neftalim; Ürdün Nehri ayağa kalk ve vaftiz olmaya gelen Efendiyi karşıladığın için sevinçle zıpla. Âdem, ilk Annemizle birlikte mutlu ol, eskiden Cennette yaptığın gibi gizlenme; çünkü seni çıplak görerek ilk giysiyi giyebilsin diye belirdi. Mesih tüm yaratılışı yenilemeyi dileyerek belirdi.

Kontakion. Ton 4.

Bugün Rab, Ürdün Nehri’nin sularına geldi ve Yuhanna’ya şöyle diyor: Beni vaftiz etmekten korkma; çünkü ilk yaratılmış olan Âdem’i kurtarmaya geldim.

 

 

 

 

 

2 Ocak Beliriş (Theofanya) Ön Bayramı