/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 26 Şubat Azizler arasındaki Babamız Porifiri, Gazze piskoposu

26 Şubat Azizler arasındaki Babamız Porifiri, Gazze piskoposu

 

26 Şubat Azizler arasındaki Babamız Porifiri, Gazze piskoposu

 

 

Apolytikion. Ton 4.

Eylemlerinin doğruluğu seni sürüne bir iman kuralı, bir alçakgönüllülük göstergesi ve özdenetim öğretmeni ilan etti ve alçakgönüllülük sayesinde yücelerdeki şeyleri, yoksulluk sayesinde zenginlik elde ettin, ey Baba ve piskopos Porfirios, ruhlarımız kurtulsun diye Mesih Tanrı’ya dua et.

Kontakion. Ton 2.

Kutsal yaşam tarzıyla bezenmiş olarak, rahiplik giysisini ışık saçarak kuşandın tamamen kutlu ve esinlenmiş Porifirios ve hepimiz için dua ederken şifa gücünle tanınıyorsun. 

 

 

 

26 Şubat Azizler arasındaki Babamız Porifiri, Gazze piskoposu