/ Hiçbir kategori / Pisidya Metropoliti hazretleri Sotirios’un Mektubu Paskalya 2021

Pisidya Metropoliti hazretleri Sotirios’un Mektubu Paskalya 2021

 

«Mesih ölülerden dirildi, ölümle ölümü yenerek mezardakilere yaşam bağışladı»

Paskalya gecesinde, bu Diriliş ilahisi, toplamda yaklaşık altmış kez tekrar tekrar söylenir, bu bakımdan kilisemizde söylenen başka hiçbir ilahiye benzemez. Bu şekilde, biz imanlılar, insanın en büyük düşmanı olan ölümün, Tanrı ve insan, Rabbimiz İsa Mesih tarafından görkemli Dirilişiyle mağlup edildiğini ilan ediyoruz.

Kilisemizin en önemli bayramında, sevincimizin ifade edilemeyen bir gününde, insanlarda genellikle melankolik duygular uyandıran ‘ölüler, ölüm, kabirler’ gibi sözlerin duyulması etkileyici. Bu kavramlar, Rab’bin Dirilişinden önce, gerçekten de korkunçtu; dehşet, hüzün, üzüntü ve umutsuzluk getiriyorlardı. Fakat Mesih, Dirilişi ile onların özünü tamamen değiştirdi.

Kendi ölümüyle Rab, ölümü “ayakları altına aldı”. Bu, Cehenneme İniş ikonasında açıkça tasvir edilmiştir. Mesih tarafından parçalanmış cehennem kapılarının altında, karanlık bir uçurumda ölümü simgeleyen darmadağınık, çıplak bir yaşlı adam görüyoruz (ikonada). Elleri zincirlenmiş ve gözleri korku dolu. Mesih ölümü ölümü, işte buna dönüştürdü. Paskalya’nın, Rab’bin Dirilişinin, merkezindeki olay – zaferdir ve ölümün kaldırılmasıdır. Bu, aziz Altın ağızlı Yuhanna’nın şu sözleri haykırmasına sebep oluyor: «Ölüm dikenin nerede? Mesih dirildi ve sen çöktün. Mesih dirildi ve kabirde bir tane bile ölü yok. Çünkü ölümden dirilen Mesih, – «ölülerin başlangıcıdır» (Paskalya duyurusu Sözü).

Ölüm artık yok. O, yenilmiş ve silahsızlandırılmıştır.

Ölüleri örten ağır mezar taşları, İsa tarafından kırıldı. Ve Mesih mezardan diri olarak çıktığı gibi, O’nunla imanla birleşen insanlar da dirilecekler. İncil yazarı Matta’nın bu anlattıkları, o olayın beklentisidir: «kabirler açılıp uykuda olan nice mukaddeslerin cesetleri kıyam ettiler. Onlar kabirlerinden çıkıp İsa’nın kıyamından (dirilişinden) sonra mukaddes şehre girdiler.»(Matta 27:52-53).

İsa’nın Dirilişi gününde Covid-19 virüsüne kurban giden milyonlarca kişinin dirildiği haberi gelse nasıl olurdu bir düşünün. Bu haber tüm dünyaya ve özellikle kederli ailelerine ne büyük bir sevinç getirirdi.

Ancak kardeşlerim, Mesih’in Dirilişi bize çok daha sevinçli bir haber getiriyor: sadece birkaç milyon insan değil, şimdiye kadar yaşamış olan ve bu dünyada yaşayacak olan, gerçek Tanrı’ya inanan tüm insanlar dirilecek.

Mesih’in Dirilişiyle mezarlıklar ‘uyku yerlerine’ dönüşmüş ve gün gelecek, bedenler uyanacaklar, mezarlarını terk edecekler ve ebedi ihtişam içinde ölümsüz ruhları ile birleşecekler. Kutsal Pentekost duasında söylendiği gibi: «Kulların için ölüm değildir, ya Rab, bedenlerimizden uzaklaşıp, Sana, Tanrımız’a döndüğümüz an, fakat daha ağır olandan, daha iyi ve hoş olana, huzura ve sevince göçtür» (Diz çökerek okunan duaların üçüncüsü). Mesih’in Dirilişinde biz işte bu sevinci hissediyoruz: «Ölümün öldürülmesini kutluyoruz». Ve ciddiyetle nağmeliyoruz: «Paskalya, Rabbin Paskalya’sı. Çünkü Mesih Tanrı bizi ölümden yaşama, yerden göğe getirdi» (Paskalya Kanon’u).

Sevgili kardeşlerim. Paskalya ilahilerinin bize gösterdiği gibi, Mesih’in Dirilişi sadece uzaktan gözlemlediğimiz sevinçli bir olay değildir. Elçi Pavlus’un yazdığı gibi Mesih’i kutsal vaftizle “giydikten” ve kutsal Paydaşlık’ta (Efharistia Gizemi’nde) Mesih’le birleştikten sonra, Mesih’in Dirilişini kişisel dirilişimiz olarak görebiliriz, çünkü biz de ona paydaş oluruz. Bu yüzden Kilise bizi çağırıyor: «Gelin, yeni içeceği içelim» (Paskalya Kanon’u, 3. İlahi). Bize ölümsüzlük ve güvenlik veren, Kutsal Kabir’den sızan yeni içeceği içelim. Halk masallarında okuduğumuz yaşam suyu bizim için bir gerçektir. Rab’bin Samiriyeli kadınla konuştuğu (Yuhanna 4:14) yaşam suyunu içiyoruz ve ölümsüzlük, bozulmazlık ve sonsuz yaşam kazanıyoruz.

Rab’bin Dirilişinde bize verdiği her şeye sevinelim. Bu, kalplerimizin en derinlerine nüfuz eden gerçek manevi sevinç olsun. Bu sevinci hiçbir şey gölgeleyemesin: ne yoksulluk, ne hastalık, ne tehlike, ne de yaşamın zorlukları. Rabbin kendisi öğrettiği gibi: «Ve kimse sevincinizi sizden alamaz» (Yuhanna 16:22).

Ve bu nedenle, her birinize Dirilmiş Rabbimiz’in sevincinin sadece Paskalya bayramı döneminde değil, tüm hayatınız boyunca kalplerinizde hüküm sürmesini diliyorum.

MESİH DİRİLDİ!

Sıcak baba sevgisi ile,

Pisidiya Metropoliti, +Sotirios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisidya Metropoliti hazretleri Sotirios’un Mektubu

Paskalya 2021