/ Kilise / Ortodoks Kilisemizin Yeni Azizi

Ortodoks Kilisemizin Yeni Azizi

Ortodoks Kilisemizin Yeni Azizi

 

Ekümenik Patrikhane’nin Kutsal Konsil’i Üstat Evmenios Saridakis’i Azizler sınıfına dahil etti.

Üstat hakkında birkaç söz:

Üstat Evmenios 1931’de Girit İraklion’un Etia köyünde, fakir ve dindar bir ailenin sekizinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

17 yaşında keşiş oldu, sevgi ve dua ile ruhunu geliştirmek için mücadele etti, bir yandan da cüzzam hastalığıyla zorlu bir şekilde sınandı. Daha sonraları da halihazırda rahipken, şeytani etkilere maruz kalıp psikolojik kökenli fiziksel rahatsızlıklardan dolayı büyük acılar çekti. Bu büyük acılardan, dualar, “Koudouma”, “Meryem Ana Kaliviani” gibi Girit manastırlarında sabahlara kadar süren ibadetler ve kötü ruhları kovma ayinleriyle kurtuldu.

Cüzzam onu, Atina Agia Varvarada’ki Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesine getirdi. Orada iyileşti ama insanların çektiği acılara şahit olunca,  onlara  elinden geldiğince yardım edebilmek için Hastane’de rahip olarak kalmaya karar verdi!

Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi’nin içindeki Gönüllü Şifacılar Aziz Kosmas ve Damianos Kilisesi’nde görev yapan bu alçakgönüllü, tatlı ve munis rahip, binlerce acılı ruha destek oldu ve günahlarının bağışlanması için onlara yardımcı oldu. Girit inzivagahlarından edindiği yüksek ruhani yaşantılarını Hastane’deki bu Kilise’ye aktardı. Agiofaraggo ve Koudouma, Kaliviani, Odigitria ve Etia inzivagahlarında edindiği yaşantıları…

Üstat Porfirios, Üstat Evmenios için şöyle derdi: “Gidin Üstat Evmenios’dan hayır duasını isteyin çünkü o günümüzün gizli Azizi’dir. Üstat Evmenios gibisi iki yüz yılda bir gelir”. Üstat Porfirios’un kendisi de günahlarını itiraf etmek için Aziz Evmenios’a giderdi.

Evmenios Hastane’de, Girit’in cüzzamli çilecisi Büyük Aziz Nikiforos’a rastladı. Aziz Nikiforos, Sakız Ada’lı Aziz Anthimos’un yanında uyguladığı “Nipsis” (Tanrı’dan uzaklaşmama amaçlı ayıklık ve uyanıklık hali) ve İsihazm”ın (Sükunet) sırlarını Evmenios’a öğretti. Üstat Evmenios, hayatının son iki senesini Atina’nın “Evaggelismos” hastanesinde geçirdi.

23 Mayıs 1999’da ruhunu Rab’be teslim ederek, arzu ettiği şekilde doğduğu yere gömüldü (Etia). Ruhunu Rab’bin ellerine teslim edip Rab’de uyumadan önce,  aynı hastanede tedavi olan  Kutsal Patmos Ada’lı Mübarek Mücadeleci Üstat Pavlos Nikitaras ile karşılaştı.

Üstat Pavlos Nikitaras Üstat Evmenios’u tanıyordu. Evmenios’u, Üstat Amfilohios ile beraber  Aziz Nektarios’un adını ve büyüklüğünü tanıtmak için Girit adasını dolaştıkları zamanlardan tanıyordu. Üstat Evmenios ve Üstat Pavlos kendi aralarında, Azizlerin  anlaştıkları dilden konuştular. Devamında Üstat Pavlos manevi çocuklarına Üstat Evmenios’un mücadeleciliğini ve ruhani boyutunu anlattı. Ruhani insanlar birbirlerini manevi olarak bilir ve tanırlar…

Hayır duaları bizimle olsun!

 

Ortodoks Kilisemizin Yeni Azizi