/ Kilise / Aziz Elçiler Orucu

Aziz Elçiler Orucu

Aziz Elçiler Orucu

Bugünden itibaren Aziz Elçilerin Orucu Dönemi başlıyor. Aziz Elçilerin Orucunda tıpkı Noel öncesi orucun ilk kısmında olduğu gibi daha serbestiz, çarşamba ve cuma günleri hariç bitkisel yağlar ve balık serbest, bunlar haricinde her zaman olduğu gibi tamamen vegan besleniyoruz ve tabiki kendimizi, zamanımızı iyi işler yapmaya, kiliseye ve duaya vererek… 

Bu oruç dönemi her yıl Tüm Azizleri Anma Pazarından(Pentikost Pazarından sonraki pazardır, paskalyadan sonraki 8. Pazar) aziz elçi Petrus ve Pavlus yortusuna dek sürer(29 Haziran veya yerel kiliseniz eski takvim olan gregoryen takvimini kullanıyorsa 12 Temmuz).

İsa Mesih’in Dirilişi olan Paskalya’yı izleyen elli gün boyunca sevinen elçiler, Mesih’in mesajını yaymak için Kudüs’ten ayrılmaya hazırlanmaya başladılar. Kutsal Geleneğe göre , hazırlıklarının bir parçası olarak, Tanrı’dan kararlılıklarını güçlendirmesini ve misyonerlik seyahatlerinde yanlarında olmasını dilemek için dua ederek oruca başladılar.

Oruç için kutsal metin temeli Sinoptik İncillerde bulunur. Ferisiler havarileri oruç tutmadıkları için eleştirdiklerinde, İsa onlara şöyle dedi: “Güvey aralarındayken, davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, o zaman oruç tutacaklar.” Aslında burada, Mesih, çarmıha gerilmesinden ve ölümünden bahsediyordu ancak daha geniş perspektifte, onun Göğe Yükselişi ve akabinde İncil’i vaaz etme görevine başlanması olarak anlaşılır ki bu ancak dua ve oruçla gerçekleştirilebilir.

Bu oruç döneminin, Mesih’in elçileri tarafından Mesih’in dirilişinde elli gün sonra aldıkları Kutsal Ruh için Tanrı’ya şükretmek amacıyla başlatıldığı düşünülmektedir. Bu oruç sayesinde müminler, elçilere misyonları sırasında uğradıkları zulme karşılık teşekkürlerini sunarlar aynı zamanda da Pentikost neticesinde sahip olduğumuz Kutsal Ruh için de bu dua ve oruç dönemi sayesinde şükretmiş sayılırız. 

İyi oruçlar dilerim.

Aziz Elçiler Orucu