/ Kilise / Pisidya Metropoliti İov’un göreve başlama töreni

Pisidya Metropoliti İov’un göreve başlama töreni

Pisidya Metropoliti İov’un  göreve başlama töreni

Bugün, 17 Eylül 2022’de Antalya Aziz Alypius Kilisesi’nde  Pisidya yeni Metropoliti İov’un Piskoposluk makamına çıkışı kutlandı. Ekümenik Patrikliği temsilen Başpiskopos Hrisostomos ve makamın diğer ruhbanları katıldılar.

Aziz Alypius Kilisesi’nde 2011-2019 yılları arasında rahip olarak hizmet eden, Ukrayna’da Ekümenik Patrikhane Eksarhlığı görevinde bulunan Theofilestatos Piskopos Mikhail Anisçenko da Piskoposluk makamına çıkış töreni için Ukrayna’dan geldi. Bunun yanı sıra Başpiskopos İov, Anisçenko’nun Sambezi’de Ekümenik Patrikhane Teoloji Enstitüsünde eğitimi boyunca profesör hocası olarak görev yaptı.

Not edelim ki, Başpiskopos İov, Pisidya metropolitliğinin yenilenmesi için önemli işler yapan  önceleri Kore Metropoliti olarak hizmet veren saygıdeğer Metropolit Sotirios Tramba’nın (1929-2022) halefi olarak  seçildi.

Yeni seçilen Telmisuslu Metropolit İov Getsa, Teoloji okutmanı, Paris Katolik üniversitesinde profesör, Cenevre Dünya Kiliseler Meclisi Ekümenik Patrikhane daimi temsilcisi, Roma Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi arasında teolojik diyalog ortak komite eş başkanı.

Başpiskopos İov, 19-26 Haziran 2016 tarihlerinde Girit’te organize edilen Ortodoks Kilisesinin Kutsal ve Büyük Sinodunun ana konuşmacılarından birisiydi. İngilizce, Fransızca, Yunanca, Ukraynaca, Rusça ve İtalyanca konuşan Başpiskopos İov, ayrıca Ukrayna Kilisesi hakkında da derin bir bilgiye sahip. Doktora tezini “Kiev Metropoliti Kiprian’ın (1330-1406) litürjik reformu” üzerine yazdı.

  

Pek muhterem Pisidya Metropoliti İovun göreve başlama törenindeki konuşması

(Antalya, 17 Eylül 2022)

Kadasetli Ekümenik Patrik Bartholomeos Hazretlerinin temsilcisi pek muhterem Demre Metropoliti Hrizostomos,

Saygıdeğer metropolitler ve episkoposlar,

Sayın pederler,

İsa Mesih’te sevgili kardeşler!

Layık olmayan kulunun alçak gönüllülüğüne nazar eyleyen ve onu kutsal Pisidya metropolitliğinin tarihi ve değerli kürsüsüne çıkmaya nasip eden Tek ve Teslis olan Tanrı’ya övgü, secde ve şükürler olsun.

Gençliğimden beri bana peder sevgisini ve güvenini gösteren ve Rabbin Bahçesinde çobanlık ve yorulmaz hizmetçi örneği olan Kadasetli Ekümenik Patrik Bartholomeos’a içten şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca onun yanında olan Sen Sinod üyelerine de dürüst oyları ve Rabbin duyduğu duaları için teşekkür ediyorum.

Allah’ın koruduğu Pisidya metropolitliğinin sevgili evlatları, Ana kilisemizin isteği üzerine bugün beni çobanınız ve ruhani pederinizi olarak selamlıyorsunuz. Sizi tanımıyor değilim, çünkü Tanrı’nın isteği ve rağbeti ile ve benden önce bu görevde bulunan, şimdi ise azizlerin arasında olan ve hatırası ebedi olan metropolit Sotirios’un daveti ve izni ile sizleri ziyaret etmiştim. Bugün yine sizleri sevinçle karşılayarak birçoğunuzu tanıyorum ve tanımadığım kişileri de tanımayı sabırsızlıkla bekliyorum. Kendimi dualarınıza emanet ediyorum, ki Mesih’in Büyük Kilisesinin bana verdiği bu manevi çobanlık hizmetim, canlarınızın kurtuluşu için faydalı ve merhametli ve insan severli Allah’ımızın yüceltilmesi için uygun olsun.

Kutsal Pisidya metropolitliği havarisel bir metropolitliktir. Gerçekten de aziz havari Pavlos aziz Varnavas ile birlikte birinci havarisel ziyareti sırasında Pisidya bölgesindeki Antakya’ya geldi (Havarilerin İşleri, 13: 14). Tam burada aziz havariler, Yahudilerin Allah’ın Sözünü reddettiklerini görüp, Rabbin buyruğu üzerine: «Yeryüzünün dört bucağına kurtuluş götürmen için Seni uluslara ışık yaptım» (Havarilerin İşleri, 13: 47), pagan halklara hitap etmeye karar verdiler. Bu nedenle Kutsal Kilisemiz aziz Pavlos’u halkların havarisi olarak adlandırıyor, çünkü o Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in getirdiği kurtuluşun herkese açık olduğunu ve Kilisenin evrensel olduğunu anlayan ilk havari olmuştur.

Kilise belli bir halka ait değildir, fakat «bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini isteyen» (1. Timoteos, 2: 4) Rabbin buyruğuna göre dünyanın bütün halklarını kapsar. Tam bu hizmete odaklanan Mesih’in Kutsal ve Büyük Kilisesi, Ekümenik Patrikhanemiz, hiç bir zaman milli sınırların içinde kalmadan milliyet, etnik aidiyet ve dil özelliklerine bakmaksızın bütün Ortodoks Hristiyanlara hizmet etmektedir. Aynı şekilde kutsal metropolitliğimiz de farklı milliyetlerden müminleri içermektedir.

Metropolitliğimiz aynı anda tarihi bir metropolitliktir. Havarilerin çağından XVIII. yüzyılın sonunda kadar büyük aziz kitlesi Pisidya bölgesinde, Side ve Antalya şehirlerinde belirmiştir. Binlerce bilinen veya bilinmeyen şehit, episkopos ve rahip buralarda ruhsal mücadele vermiş, İsa Mesih’te herkesin kurtulabileceği müjdeyi yaymışlardır.

  1. yüzyılda Tanrıdoğuran Meryem Anamız, Sozopolis şehrinde çok saygı gösterilen ve bol bol miron sızdıran muciza yapan Pisidya ikonası aracılıyla korumasını ve lütfunu belirtmiştir. İkonoklazm döneminde İstanbul patriği aziz Germanos, Tanrı’nın ikonalar aracılıyla yaptığı birçok mucize ve iyileşmeleri anarak bu ikonadan da söz etmiştir. O dönemlerde Klavdiopolis episkoposu Tomas’a şöyle yazmıştır: «Eski zamanlardan beri Pisidya bölgesinin Sozopolis şehrinde bulunan ve resmedilmiş elinden miron sızdıran Meryem Ana ikonası, hiç bir şekilde reddedilemeyecek ve şüphe altına alınamayacak delillerin en aşikarıdır. Birçoğu bu mucizeye tanık olmuştur» (PG 98,185AB). O her zaman bizi korusun ve bize yardım etsin!

Bu azizler zümresinin arkasından kutsal metropolitliğimizin başında olan muazzam ve ünlü metropolitlerimiz gelmektedir. Onların içinden şehit olan patrik V. Grigorios’tan sonra Ekümenik Patrik tahtına geçen metropolit Evgenios’u (1814-1821), metropolitliğimizin merkezi olan Isparta’da eğitime çok önem veren metropolit Gerasimos’u (1893-1906, 1912-1923) veya yakın zamanlarda Boston Kutsal Haç Ruhban okulunda müdürlük yapan ve sonrasında birinci Australya başepiskoposu olan metropolit İezekiil’i (1974-1979) anmak gerekir. Hatıraları ebedi olsun!

Nihayet metropolitliğimiz müjdeyi yayan bir metropolitliktir. Bunları bana benden önce görevde bulunan ve hatırası ebedi olan metropolit Sotirios hatırlatmıştır. İsa Mesih’in Kutsal ve Büyük Kilisesinin muazzam ruhanisi ve yorulmayı bilmeyen merhum metropolit, ilk Kore metropoliti görevini (1995-2008) tamamlayıp mübadele olaylarından sonraki sessizlik döneminden sonra ibadet ve katekümen derslerini, vaazları ve dini hayatı yeniden başlattı, bugün Antalya, Alanya ve Side şehirlerinde faal olan dört kilisenin açılışını hazırladı. Onun yardımını alıp aynı şekilde alçak gönüllülükle ve duayla onun hizmetini sürdürmemizi arzu ederim.

Kilisenin öncelikli görevi müjdeyi yaymaktır, bu görev Kilisenin Başı, Rabb ve Kurtarıcımız İsa Mesih öğrencilerine verdiği son buyruğundan kaynaklanır: «Gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin» (Matta, 28: 19-20). Yerine getirilmesi gereken bu buyruğu Pisidya Kilisesinin kurucusu havari Pavlos da kastediyor: «Müjde’yi yayıyorum diye övünmeye hakkım yok. Çünkü bunu yapmakla yükümlüyüm. Müjde’yi yaymazsam vay halime!» (1. Korintliler, 9: 16).

Kilise, «kayıp olanları bulmaya ve kurtarmaya» (Luka, 19: 10) gelen İyi Çoban olan İsa Mesih’in hizmetinin devamıdır. Bu nedenle kutsal metropolitliğimiz kutsal gizemler aracılığıyla Mesih’te yeni hayat arayan ve İncil hakikatini bulmaya çalışan etnik aidiyetine ve durumuna bakmaksızın herkese hizmet etmektedir. Bu önemli görevi yerine getiren metropolitliğimiz bizi hem manevi hem de maddi olarak destekleyen Yunanistan’daki pek çok arkadaşımıza teşekkür etmeyi borç bilir. Burada bulunan, yakında ve uzakta olan, hizmetlerimize destek ve ilgilerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Tanrı’nın bu mukaddes işini sürdürmekte yardımınıza ihtiyaçımız vardır!

Pek muhterem metropolitler, episkoposlar, pederler ve Mesih’te kardeşler,

İncil’de Kurtarıcımız «ürün bol, ama işçi azdır» (Matta, 9: 37) diyor. Benimle bu kutsal metropolitlikte bu görevi paylaşacak olan kişileri bir araya getiren Tanrı’ya şükürler olsun: Evdokiada episkoposu Amvrosios görevini layıkıyla tamamlayan episkopostur, Mesih’e sadık olan pederler ve diyakoslar, Tanrı’yı tanımayı arzulayan birçok aktiv mümin. Kilise hayatınızda Yüce Rabb’in herkesi birlikte olmaya davet ettiği Pentakost sırrını yansıtılsın. Bu yüzden Ondan «gerekli olan tek» misyonumuzu yerine getirmek için Kutsal Ruh’un lütfunu ve Pisidyalı Meryem Ana’nın ve Tanrı’nın koruduğu bu bölgede yaşamış tüm azizlerin şefaatlerini dileyelim. Allah’ımıza ebetler ebedince hamdolsun! Amin.

 

 

 

 

 

 

 

Pisidya Metropoliti İov’un  göreve başlama töreni