/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 6 Aralık İzmirli Yeni Şehit Nikolas Karamos (1657)

6 Aralık İzmirli Yeni Şehit Nikolas Karamos (1657)

6 Aralık İzmirli Yeni Şehit Nikolas Karamos (1657)

 

Osmanlı egemenliğindeki İzmir’de yaşayan bir Hristiyan’dı. Bir gün bir tartışma esnasında öfkesine yenik düşüp fikrinden vazgeçmektense “Türk olmayı” tercih edeceğini söyledi. Tartışmayı izleyen bir kaç Türk onu derhal yakalayıp sözünde durması için yargıcın önüne çıkardılar. Aklı başına gelen Nikolas “Tanrı’yı hoşnut edecekse, Rabbim İsa Mesih’i, yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere gelecek olan gerçek Tanrı’yı asla reddetmeyeceğim” dedi. Yargıç bu alçakgönüllü itirafçıyı otuz altı gün boyunca kırbaçlatıp işkenceden geçirtti. Ancak Nikolas tüm bunlara ve annesiyle karısının gözyaşlarına rağmen Mesih’den vazgeçmedi. Nihayet yargıç onu 19 Mart 1657 günü astırdı. Batıdan gelen bazı ziyaretçiler onun gördüğü işkencelere ve imanına şahit olmuşlardı. O kadar etkilenmişlerdi ki idamı sonrası Nikolas’ın cansız bedenini atıldığı denizden çıkarıp Avrupa’ya götürdüler.

Çeviren: Sinan

6 Aralık İzmirli Yeni Şehit Nikolas Karamos (1657)