/ Kilise / Tanrıdoğuran’a Yazılmış Bilinen En Eski Dua

Tanrıdoğuran’a Yazılmış Bilinen En Eski Dua

 

Tanrıdoğuran'a Yazılmış Bilinen En Eski Dua

 

                                               
Tanrıdoğuran için yazılmış bilinen en eski dua, M.S. yaklaşık 250 yıllarına dayanan bir papirüs parçasında bulunuyor. 1917 yılında, İngiltere Manchestar’daki John Rylands Kütüphanesi çok sayıda Mısır Papirüs’ü elde etti. Dua, 470 numaralı Yunanca papirüs parçasında bulunmaktadır. Bu duanın ya bir Koptik Noel Ayini’nden ya da Koini Yunancası’nda yazılmış akşam dualarından  alıntı olduğu düşünülüyor, aynı zamanda özel bir dua kopyası olma ihtimali de var. Dua, Ortodoks Kilisesi’nde bugün bile söyleniyor, neredeyse Paskalya orucu dönemindeki her akşam duasının sonunda. Üstelik Roma Katolik ve diğer doğu cemaatlerinde (Koptikler, Ermeniler, Marunitler vb) de rastlanıyor. 

Duanın bu eski tarihi birçok açıdan büyük önem teşkil ediyor, bunlardan biri “Tanrıdoğuran” teriminin sadece M.S. 431’de, 3. Ekümenik Konsil’de belirlenmiş bir ilahi terim olmadığını, fakat Nestorian sapkınlığından birkaç yüzyıl önce de kullanılan yaygın bir terim olduğunu göstermesidir. Nenizili Aziz Grigorios’un M.S. 379’da dediği gibi, “Kutsal Meryem’i Tanrıdoğuran olarak kabul etmeyen bir kişi ilahiyattan kopmuş demektir” (101. Mektup, Sayfa 37). İlk Hristiyanlar, Tanrıdoğuran’ı korunmaya muhtaçlar ve acı çekenler için güçlü bir arabulucu olarak kabul etmişlerdi. Hristiyanlar ilk Kilise’den bugüne kadar onun şefaatlerini istediler.

Papirüsün çevirisi: Senin şefkâtine sığınırız ey Tanrıdoğuran! Yakarışlarımıza yüz çevirme fakat tehlike durumunda bizleri kurtar, ey biricik pak ve kutsanmış olan!

Kaynak: trisagionfilms.com

Çeviri: Aziz Nektarios Manastırı – Glyfada / Atina

 

Tanrıdoğuran’a Yazılmış Bilinen En Eski Dua