/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Allah’ın tapınağına gire­bilmek için

Allah’ın tapınağına gire­bilmek için

Allah’ın tapınağına gire­bilmek için

Kudüslü aziz Kirillos

Mesih’te vaftiz olup ve Mesih’le bürünüp, Allah’ınkine benzer bir doğa edindiniz. Evlatları olmamızı çok önceden kararlaştıran Tanrı bizleri Mesih’in şanlı vücuduna uygun kılmıştır.

Mesih’e katıldığınızdan size haklı olarak “Mesihler, yani “meshedilmiş olanlar” denilmiştir. Çünkü Allah sizler hakkında, “Meshettiklerime dokunmayın” (Mezm.104, 15) buyurmuştur.

Kutsal Ruh’un işaretini aldığınızda “meshedilmiş” oldunuz. Mesih’in imgesi olduğunuza göre sizin için her şey simgesel olarak gerçekleşmiştir. Ürdün nehrinde vaftiz edilen O, sulara tanrısallığının kokulu tadını kazandırdıktan sonra, sulardan çıktı. Aynı özde olan Kutsal Ruh üzerine indi. Eşit Olan, Eşit Olana kondu.

Size de kutsal sulardan çıktıktan sonra, Mesih’e sürülenin imgesi olan krizma, yani Kutsal Ruh verildi. Rab’den söz eden ermiş İşaya, O’ nunla ilgili kehanetinde şöyle diyor: “Rab Yahve’ nin Ruh’u üzerimdedir. Çünkü hakirlere müjdeyi vazetmek için Rab beni meshetti” (İşaya 61, 1).

Mesih, insanlar tarafından yağ veya başka maddi bir sıvı ile meshedilmedi. Baba O’nu Kutsal Ruh ile meshedip, tüm dünyanın kurtarıcısı olarak atadı. Petrus’un dediği gibi: “Allah’ın Kutsal Ruh’la meshettiği Nasıralı İsa” (H. İ. 10, 38). Peygamber Davud şöyle açıklıyor “Tahtın ebedi ve daimidir, ey Allah! Krallığının asası doğruluk asasıdır. Salahı seversin ve kötülükten nefret edersin. Bu­nun için Allah, senin Allah’ın, seni arkadaşlarından ziyade meser­ret yağı ile meshetti” (Mezm. 44,6-8).

O, tinsel meserret yağı ile meshedildi; yani tinsel meserretin ya­ratıcısı olduğu için meserret yağı diye adlandırılan Kutsal Ruh ile. Siz ise krizma ile meshedildiniz. Böylece Mesih’e katılıp, O’ nunla dayanışma haline girdiniz.

Bu krizmaya saf ve sıradan bir merhem gibi bakmaktan sakının. Bu kutsal bir merhemdir. Artık saf ve basit bir yağ değildir. Kutsama­dan sonra sıradan bir yağ değil, Mesih’in ve Kutsal Ruh’un bir armağanıdır. Tanrısallığının varlığı ile etkin olmuştur. Bir kutsama değeri olarak alnına ve diğer duyumlarına sürülmektedir. Böylece vücut görülen merhemle meshedildiğinde ruh aziz ve canlandırıcı Kutsal Ruh ile kutsallaştırılmaktadır.

Kaynak: Meryemana.net

 

Allah’ın tapınağına gire­bilmek için