/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Doktrinsel konularda hata yapan…

Doktrinsel konularda hata yapan…

Doktrinsel konularda hata yapan…

 

Doktrinsel konularda (inancımızın temeli kabul edilen tartışılamaz konularda) hata yapan birinin, içsel ve ahlakî yaşamında da hata yapması kaçınılmazdır. Bu nedenle kilisemizin, bu iki konuda doğru ve dürüst olunması gerektiği görüşünü şüphesiz benimsemeliyiz. çünkü birinde yanlışlık varsa, diğerinde de yanlışlığın olması kaçınılmazdır…

Burada, bir bütün olarak, kiliseden bahsediyorum. Kilise üyelerinin, kilisede yaşarken, bazı şeyleri görememe veya her şeyi bilememe, her şeyden haberdar olamama ihtimali olabilir. Bu nedenle de, Herhangi bir konuda, farkında olmadan hata yapma ihtimali de olur. Farkında olmadıklarından dolayı, kurtuluşlarını kaybetmezler elbette. Yani bilgi tüm kiliseye ait olduğundan, herhangi bir insan için tam anlamıyla erişilebilir değildir aslında.

Anlatmak istediğim; kurtuluş için, gerçek kilisenin bir üyesi olmanın şart olduğudur. Bundan başka, insanların gerçek bir lütuf alması veya gerçek bir bilgi sahibi olması mümkün değildir.

Essex’li Aziz Sophronius.

Doktrinsel konularda hata yapan