/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Haç’ın ruhsal gölgesi

Haç’ın ruhsal gölgesi

Haç’ın ruhsal gölgesi

Yaşam veren ve saygın Haç’ı Yüceltme Pazarı Yortusunun serin ruhsal gölgesi tüm dünyamızı örtüyor. Kutsal Litürji süresince tüm kutsal ibadethanelerimizde bir önbelirtisi olarak tapınılan, Haç’ın saygınlığının anlamına, mesajına ve teolojisine uygun olarak, İncil Yazarı Aziz Markos’a ait pasajın okunduğunu duyuyoruz. Özet olarak kutsal metnimizi çalışalım ve şimdiden yeni kilise yılımızın başında mücadelemize güçlenmiş olarak giriş yapalım.

Tanrı’nın Yolu

Mesih, ayrım yapmaksızın ve kişiselleştirmeksizin “öğrencileriyle beraber halkı da yanına çağırdı” (Markos 8:34), zaman ve tarihi ikiye bölerek tüm insanlığa açık davette bulunuyor. Hiç kimse kaynağını O’nun Haçı’ndan alan, Tanrı’nın merhamet ve kurtuluş çağrısının dışında bırakılmaz. Ruhbanlar, keşişler, ruhban sınıfına ait olmayanlar, hepimiz Krallığı’nın sevincine paydaş olmaya davet edildik. Ama unutulmasın ki hiç kimse zorla, isteği olmaksızın bu panayırda yer almaya zorlanmıyor ve de hiç kimse yanıtlamak zorunda değil. Ev sahibi olarak Mesih, her şeyi açık bir biçimde ortaya seriyor: “Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin” (Markos 8:34). Benim yürüdüğüm yolu takip etmek isteyen kendi kötülüğünü inkar etsin, sabır ve dirençle haçına sadık kalsın ve beni takip etsin.

Yaşamın ve ölümün başı, gerçek Tanrı ve her şeye gücü yeten olarak Mesih, mutlak sevgiyle yarattığı insana kurbanın yolunu açıyor. O’nun Haçı, tüm uluslara bu adağın tanığı ve ebediyetin sembolüdür. Bugün bize O’nunla birlikte yol almamız öneriliyor ve bu yol Tanrı insanının takip ettiği yoldur. Hiçbir acı, hiçbir hastalık bu yoldan çıkmak, bu yolu kaybetmek için bir bedel olamaz. Tanrı insanı için hiçbir şey, Mesih’in her birimiz için taşıdığı bu sevgi bağından daha değerli, saygıdeğer ve önemli olamaz. Mesih’in bizlere işaret ettiği haçı yükseltmemiz, insan kalbini ve her şeyi bilen Tanrı tarafından denemeye tabi tutulmaksızın, altın örneğinde olduğu gibi zorlu denenmelerde faydalanmamız için ruhsal sevecenlik ve alçakgönüllü tutumla, bu ilişkinin niteliği sabırla denememiz açısından da bizlere imkân veriyor.

Ebedi Kazanç

Çoğu zaman – kabul edelim veya etmeyelim – Tanrıyı iyi davranışımız karşılığında bizlere zahmetsiz sağlık, zenginlik, maddi ürünler, dini görevler, dünyevi mevkiler, cazibe ve güç sunmak ile hükümlü birisi  olarak düşünüyoruz. Bu varsayım, Mesih’in isteğine göre bir yaşam başlatmamız için acilen kurtulmamız ve yaşamın amaçsızlığının yükü olarak kurtulmamız gereken bir ağırlık.Kutsal Yazar, Rabbimizin sözlerini ileterek aslında tam olarak da şunu dile getirmek istiyor: “Canını kurtarmak isteyen, onu yitirecek ama canını benim ve İncil yüzünden kaybeden onu kazanacak” (Matta 16:25). Orijinal metindeki “ruh” sözcüğü söz konusu bölümde her yerde yaşam olarak tercüme ediliyor. Mesih, günümüzde insan yaşamını önemsizleştiren, çürüten, yapmacık görünen ve sahteleştiren, sahtesini üreten her şeyden insan yaşamının kurtulmasını öğütlüyor. Tanrı insanı için tek kazanç yaşamının O’nun Krallığının derinliğine göre yeniden tanımlanması ve yeniden yönlendirilmesidir.

Kazancımız az ya da çok, hepimizin düşünme biçimine göre ve elbette, zenginlik, para ve maddiyat ile ilişkilidir. Geçmiş ve günümüz deneyimlerden edindiklerimiz ölçüsünde, bunların akışkan olduğunu ve gündelik yaşantımızda Tanrı’nın varlığı tarafından kutsanmamış ne varsa acı bilgilerimizden zaten öğrendik. Öyleyse, önceliklerimizi yeniden değerlendirmek için acele edelim. 

Arhimandritis A. A., 18 Eylül 2022,  Foni Kiriou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haç’ın ruhsal gölgesi