/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Hıristiyan Yaşamı

Hıristiyan Yaşamı

 

Hıristiyan Yaşamı

Hıristiyan Yaşamı

Nissalı Grigorius

Mesih’te yeni yaratıklarız; bilinçli bir şekilde davranıyoruz. Eski insana ait olanı terk edip sevgi içinde yaşamaya söz veriyoruz.

“Bir kimse Mesih’te ise yeni yaratıktır, eski şeyler geçmişti?” (II. Kor. 5, 17). Yüreği temiz, suçsuz ve her şeytanlıktan, kötülükten ve ayıptan özgür tutan Kutsal Ruh’un varolmasına zaten yeni yaradılış denmiştir.

Bir ruh inancını bulduğunda günahtan nefret eder, tüm güçleri ile iyilik yapmaya yönelir. Kutsal Ruh’un lütfunu içine kabul eder ve tümden yeni bir yaratık olur. O zaman Kutsal Kitabın sözü gerçekleşmiş olur: “Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin” (II. Kor. 5, 7) ve: “Bunun için eski mayayla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim (II. Kor. 5. 8). Ben derim ki, bu doğrulamalar yeni yaradılış hakkında söylenenlere uyuyor. Günaha sürükleyen, yani Şeytan ruhumuza çok tuzak kuruyor ve insan doğası onu yenebilmek için çok güçsüzdür. Bu yüzden Havari göksel silahlarla kuşanmamızı öneriyor: “Göğsünüze doğruluk zırhını takın ve esenlik müjdesini yaymak için ayaklarınızı sarın ve belinizi gerçekle kuşatın” (bak. Efe. 6,14).

Havarinin sana, tümü de tek bir krallığa ve tek bir amaca yönelik ne çok kurtuluş olanağı önerdiğini görüyor musun? Yaşam, emirlerin çizgisinde Allah’ın koyduğu son yarış noktasına kadar emin bir yol oluyor.

Havari bunları de söylüyor: “Önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya dikelim” (İbra. 12, 1-2).

Yeryüzünde haccetmenin çekiciliklerine, dünyasal şanlara kapılmaksızın üstün olduğunu gösteren kişi, kendini Allah’a kurban etmek gereksinimini duyacaktır. Kendini Allah’a kurban etmek, kendinin değil de Allah’ın rızasını aramak, bunu iyi bir rehber olarak izlemek ve yaşam için gerekli olanlarla yetinmek demektir. Bunlar Mesih’in bir öğrencisine uygun olarak, kendi ve başkalarının iyiliği için görevlerini daha büyük bir katkı ve huzurla yerine getirebilmek için herkese yardımcı olacaklar. “Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkarı olsun” dediğinde Rab, bunu açıklamak istiyor.

Bu ölçütü kabul eden ücretsiz hizmet etmeli, herkese baş eğmeli ve yüksek faizli bir borcu iade eden borçlu gibi ödemelerini yerine getirmelidir.

Bir yetkiye sahip olanlar ise diğerlerinden daha ağır bir yük taşımaktalar. Hizmetleri vatandaşlarınkinden daha bağlayıcıdır. Kardeşlerini Allah’ın onlara bıraktığı bir emanet sayarak, başkalarına alçakgönüllü bir hizmet örneğini vermelidirler.

Başkalarına karşı sorumlu olan, aileleri tarafından kendisine emanet edilen çocuklara ilgi ile bakan vicdanlı bir öğretmen gibi davransın. Yöneten ile yönetilen arasında bu tür bir anlayış ve işbirliği ilişkisi kurulursa, söz dinlemek neşe dolu ve emretmek zevkli olacaktır. Kusursuz yolu tuttuğunuzdan emin olacaksınız. Birbirinizi karşılıklı olarak sayarsanız, yeryüzünde melekler kadar mutlu bir yaşam süreceksiniz.

 

Kaynak: Meryemana.net

Hıristiyan Yaşamı