/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Noel Bayramından bir önceki Pazar vaazı

Noel Bayramından bir önceki Pazar vaazı

Noel Bayramından bir önceki Pazar vaazı

 

Meleğin Beytlehem’in çobanlarına getirdiği sevindirici mesaj Noel’in görkemli Ilahi Litürji’sinde tekrar duyulacak: “Bugün size Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir.” (Luka 2:11). O Melekle beraber, Tanrı’yı öven Melekler Ordusu’nun da sesi duyuldu: “Yüce Tanrı’ya şan, yeryüzüne barış insanlara kurtuluş.”
Tanrı’nın hayırseverliğindeki gizem, akıl almaz ve anlaşılmazdır! Baba Tanrı’yla özdeş ve O’nun gibi ezeli Oğlu ve Sözü, Kutsal Ruh’tan ve Aziz Meryem’den beden alarak değişmeden insan oluyor:”Söz, insan olup aramızda yaşadı” (Yuhanna 1:14).
Bunun en şaşırtıcı yanı ise; Evreni elinde tutan şanı yüce kudretli Efendi, yoksul, mütevazi ve marjinal bir varlık olarak Kendi yaradılışına giriyor. Aziz Altınağızlı Yuhanna merak eder ve şöyle sorar: “Bir mağaradan daha ucuz olan nedir? Bir yemlikten daha mütevazi olan nedir?”
Tanrı’nın Oğlu da İnsanın Oğlu oluyor! Gönüllü Tutkusu ve Dirilişi sayesinde insanı yıpranma ve ölümden sonsuz yaşama ve Dirilişe götürmek için kendi ilahi doğasına yani Allahlığına, karıştırılmamış ve bölünmemiş bir şekilde insani doğayı da ekliyor.
Mesih, O’nu sevmek, yaşamımızı O’nun Ellerine güvenerek brakmak ve O’nun varlığımızda yaşamasına imkan tanımak için bizleri davet eder, böylece her birimiz Aziz Paul’un Galatyalılara yaptığı şu konuşmada belirttiği kadar etkileyici bir manevi tecrübeyi elde edebiliriz: “Ben artık yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor” (Galatyalılar 2:20).
Kutsal yazılarda, Tanrı’nın insanlar arasında yaşama arzusu açık bir şekilde belirtilmiştir: “Aralarında yaşayacak aralarında yürüyeceğim” (2 Korintliler 6:16). Bizler bu ilahi tecrübeyi özellikle Mesih’in kutsal etini ve kanını aldığımızda yaşarız. Önceden Kutsanmış Ilahi Sunular Duası’nda yaşam verici gizemleri almaya yaklaşırken Tanrı’dan, “Mesih’inle birleşmişelim,… Böylece, Sözün bizde ve aramızda yürüyorken, ey Rab, sevimli ve kutsal Ruhunun tapınağı olalım”. diye yakarıyoruz. Aziz Basil’in Kutsal Litürjisindeki bir başka benzer dua da şöyledir : “Vicdanlarımızın saf tanıklığıyla, kutsanmış Hediyelerinizden bir kısmını alıp, Mesih’in Kutsal Bedeniyle ve Kanıyla birleşelim; ve buna mukabil, tüm içtenliğimizle bunları kabul edip, kalplerimizde yaşayan Mesih’e sahip olalım”.
Dolayısıyla, düzgün bir şekilde hazırlanarak Saf ve Hayat veren Gizemleri aldığımız zaman, her defasında, kalplerimiz de Mesih’in yaşaması için misafirperver birer yemlik olur ve Noel’i kişisel bir etkinlik olarak kutlarız!
Mesih içimizde yaşadığında, hiçbir korku bizleri etkileyemez. Günlük yaşantımızda her ne sıkıntı olursa olsun, Mesih’ten güç alırız. Hastalıklarla, yoksullukla, adaletsizlikle, olumsuz koşullarla ve çeşitli kederlerle, zulümlerle hatta ölümlerle bile cesurca mücadele ederiz. Ayrıca havari Paul ile birlikte şöyle haykırırız: Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. (Filipililer 4:13).
İsa’nın doğumundan sekiz yüz yıl önce peygamber Yeşaya, halkın Emmanuel, olarak adlandırdığı “Tanrı bizimle birlikte.” anlamına gelen Kurtarıcının geleceğini duyurmuştur. Şaşırtıcı gerçek şu ki, Kurtarıcı geldi ve bir adam oldu. Öyle ki O bizimle biz de O’nunla daima birlikte olalım. Tanrı her zaman insanlara yakındır ama şimdi besbelli oldu. “Yeryüzünde görüldü ve insanlar arasında yaşadı” (Baruh 3:38) Τüm insanlar Onu tanır ve şöyle haykırır: , “Tanrı bizimle”, işte “Emmanuel”.
Zayıflıklarımızdan ve dikkatsizliklerimizden ötürü bizleri cesaretlendirmek, rahatlatmak, umutlandırmak, her sendelediğimizde ve yere düştüğümüzde kendi elleriyle bizleri ayakta tutmak için Tanrı bizimledir. Her şeyden çok, bizleri mezarlarımızdan kaldıran, dirilten ve huzuruna çeken O’dur.
Kalplerinizde, düşüncelerinizde ve beklentilerinizde her zaman Mesih ile birlikte olunuz. Hepinize Neşeli, Kutsanmış ve Mukaddes bir Noel geçirmenizi dilerim!

 

Noel Bayramından bir önceki Pazar vaazı