/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Özgürlük

Özgürlük

 

İnsan Tanrı tarafından özgür yaratıldı

– Üstat, utanç verici düşüncelerim var, bana ne yapmamı önerirsin?

– Onlara asla önem vermemeye çalış.

– Üstat ama şeytan bu kötü şeyler üzerinde kafa yormama ve devamında günah işlememe teşvik ediyor.

– Şeytanın seni buna zorladığını söyleme çünkü O’nun İkinci Gelişinde (Kıyamet Günü) şeytan Tanrı’ya şunu diyecek: “Bu Hristiyan onu günaha zorladığımı söyleyerek bana iftira attı ama ben onu asla zorlamadım. O kendi isteğiyle, kendi iradesiyle günah işlemeye karar verdi.” İnsan özgür yaratıldığı ve insanın özgürlüğünü ne iyi olan Tanrı – Yaratıcı olarak hakkı olmasına rağmen – ne de kötü olan şeytan ihlal edebileceği için, şeytan o zaman gerçekten haklı çıkacak. İnsan ancak kendi seçimiyle ya Tanrı’ya ya da şeytana biat edebilir. Bundan dolayı da şeytanı değil ama isteyerek şeytana teslim olmasına sebebiyet veren kötü eğilim ve   seçimlerini sorumlu tutmalıdır.

 

Özgürlüğün kötüye kullanımı

“Özgürlük insan için gereklidir ama kötüye kullanılmamalıdır. Ekologlar hayvanat bahçesinden aslanları serbest bırakmamızı istediler” dedi bazı sınırsız özgürlük destekçilerine şakacı bir şekilde Üstat. “Ama öğrendim ki aslanları serbest bırakmışlar ve aslanların ilk yediği kişiler ekologlar olmuş.”

 

“Aynorozlu Aziz Paisios’un öğütlerinden derlemeler” kitabından alıntılanmıştır. Kitap yakın zamanda “Apostoliki Diakoni” yayınevi tarafından yayımlanacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgürlük