/ Kutsal Mekanlar / İstanbul Aziz Minas Kilisesi

İstanbul Aziz Minas Kilisesi

Samatya Kilise

 

Samatya’da Nafiz Gürman Caddesi ile Bestekâr Hakkı Bey Sokağının bitiştiği köşededir. Kilisenin bulunduğu yerde 4-5 yüzyıla ait olan Polikarpos Martirium’u bulunuyordu.
1200’de Rusya’dan İstanbul’a gelen Novgoradlı Antoine yazdığı gezi notlarında buradan bahsetmektedir. 1782’de yanan kilise 1833’de Mimar Konstantin Yolasığmazis’in projesi doğrultusunda bugünkü şekli ile inşa edilmiştir. 6-7 Eylül olaylarında büyük tahribat görmüş ve İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Mimarlarından Süreyya Yücel’in kontrolluğunda tamir edilmiştir.
Üç nefli bir bazilika planına sahiptir. Nefleri ayıran sütunlar silmelerle beton kirişlere bağlanır. İkonastasis diğer bütün Rum kiliselerinde görüldüğü gibi ahşap olup üç nefi de kapsar. Etrafı duvarla çevrili bir avlu içerisinde yer alan kilisenin en göze çarpan mimari parçası, mermerden baldaken tarzında yapılmış çan kulesidir. Kilisenin altında bir Ayazması vardır.

Kaynak: http://dunyarehberi.blogspot.gr/2011/08/ayios-minas-kilisesi-samatya-istanbul.html